RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
tel.: 048/414 35 14 - regionálny hygienik
fax: 048/4367 701
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Nový vírus chrípky A (H1N1)

 

Aktuálne informácie o pandémii novej chrípky A (H1N1) sú k dispozícii na internetových stránkach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu prenosných ochorení (ECDC) www.ecdc.europa.eu sekcia News, názov "ECDC situation report on Influenza A (H1N1)" a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) www.who.int časť pandemic (H1N1) 2009, Latest update.

Informácie o novej chrípke pre verejnosť

Základné informácie o novej chrípke

Viac informácií nájdete aj na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk