RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

SPRÁVY
...Späť na nové správy

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 21.4.2022 - 20. apríla 2022
Čítať ďalej...

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 21.4.2022 - 20. apríla 2022
Čítať ďalej...

Odporúčania hlavného hygienika SR pred veľkonočnými sviatkami - 13. apríla 2022
Čítať ďalej...

31. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 6.4.2022 - 4. apríla 2022
Čítať ďalej...

Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 - 31. marca 2022
Čítať ďalej...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 19.2.2022 - 18. marca 2022
Informačný list RUVZ k ochrane osobných údajov voličov (.pdf)

TÝŽDEŇ MOZGU 2022 - 16. marca 2022
Čítať ďalej...

29. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 14.3.2022 - 10. marca 2022
Čítať ďalej...

28. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 14.3.2022 - 10. marca 2022
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2022
RÚVZ Banská Bystrica oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičňany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, sa z dôvodu stále prebiehajúcej pandémie COVID-19 spôsobeného coronavírusom SARS-CoV-2 neuskutoční.
Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, je pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia verejnosti poskytované celoročne. - 10. marca 2022
Leták ÚVZ SR k Svetovému dňu vody 2022...

27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 28.2.2022 - 27. februára 2022
Čítať ďalej...

26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v znení neskorších predpisov - účinná od 26.2.2022 - 25. februára 2022
Čítať ďalej...

25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 26.2.2022 - 24. februára 2022
Čítať ďalej...

24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 26.2.2022 - 24. februára 2022
Čítať ďalej...

Vplyv solárií na zdravie
Brožúra a leták „Soláriá a zdravie“ ÚVZ SR s uvedenými informáciami a radami pre klientov, ktorí navštevujú soláriá - 21. februára 2022
Čítať ďalej...

22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 16.2.2022 - 15. februára 2022
Čítať ďalej...

21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 16.2.2022 - 15. februára 2022
Čítať ďalej...

20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 vznení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 17/2022 V. v. SR - účinná od 16.2.2022 - 15. februára 2022
Čítať ďalej...

19. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 15.2.2022 - 11. februára 2022
Čítať ďalej...

18. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 11/2022 V. v. SR - účinná od 15.2.2022 - 11. februára 2022
Čítať ďalej...

17. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 7/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 5.2.2022 - 4. februára 2022
Čítať ďalej...

16. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa - účinná od 5.2.2022 - 4. februára 2022
Čítať ďalej...

Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste.
Manuál ÚVZ SR k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov, ktorý prehľadne a vyčerpávajúco vysvetľuje, ako postupovať v prípade pozitívneho testu, aké sú podmienky a pravidlá domácej izolácie a karantény. - 2. februára 2022
Čítať ďalej...

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa - účinná od 1.2.2022 - 31. januára 2022
Čítať ďalej...

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 257/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených - účinná od 1.2.2022 - 31. januára 20221
Čítať ďalej...

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 1.2.2022 - 31. januára 2022
Čítať ďalej...

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 238/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinná od 1.2.2022 - 31. januára 2022
Čítať ďalej...

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 1.2.2022 - 31. januára 2022
Čítať ďalej...

10. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 4.2.2022 - 31. januára 2022
Čítať ďalej...

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 25.1.2022 - 24. januára 2022
Čítať ďalej...

6. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 19.1.2022 - 17. januára 2022
Čítať ďalej...

5. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 19.1.2022 - 17. januára 2022
Čítať ďalej...

4. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa - účinná od 19.1.2022 - 17. januára 2022
Čítať ďalej...

3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 19.1.2022 - 17. januára 2022
Čítať ďalej...

2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 12.1.2022 - 11. januára 2022
Čítať ďalej...

1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 7.1.2022 - 7. januára 2022
Čítať ďalej...

312. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 311/2021 V. v. SR - účinná od 3.1.2022 - 23. decembra 2021
Čítať ďalej...

311. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 23.12.2021 - 23. decembra 2021
Čítať ďalej...

310. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 23.12.2021 - 23. decembra 2021
Čítať ďalej...

309. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 23.12.2021 - 23. decembra 2021
Čítať ďalej...

307. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 17.12.2021 - 16. decembra 2021
Čítať ďalej...

306. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 17.12.2021 - 16. decembra 2021
Čítať ďalej...

301. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 289/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 10.12.2021 - 10. decembra 2021
Čítať ďalej...

300. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa zrušuje vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 270/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno - účinná od 13.12.2021 - 10. decembra 2021
Čítať ďalej...

290. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 10.12.2021 - 9. decembra 2021
Čítať ďalej...

289. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 10.12.2021 - 9. decembra 2021
Čítať ďalej...

1. december 2021 - Svetový deň boja proti AIDS - 1. decembra 2021
Čítať ďalej...

270. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Banská Bystrica a Brezno - účinná od 1.12.2021 - 29. novembra 2021
Čítať ďalej...

268. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 1.12.2021 - 29. novembra 2021
Čítať ďalej...

Informácie v súvislosti s variantom omikron - 28. novembra 2021
Čítať ďalej...

264. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa - účinná od 29.11.2021 - 24. novembra 2021
Čítať ďalej...

263. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 25.11.2021 - 24. novembra 2021
Čítať ďalej...

262. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 25.11.2021 - 24. novembra 2021
Čítať ďalej...

261. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 25.11.2021 - 24. novembra 2021
Čítať ďalej...

260. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 22.11.2021 - 20. novembra 2021
Čítať ďalej...

BBSK - PRE ZÁUJEMCOV O VAKCÍNU JANSSEN – ZVYŠUJEME VÍKENDOVÉ KAPACITY V EURÓPA SC - 19. novembra 2021
Čítať ďalej...

Nový COVID automat platný od pondelka 22.11.2021 - 19. novembra 2021
Čítať ďalej...

259. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 22.11.2021 - 19. novembra 2021
Čítať ďalej...

258. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 22.11.2021 - 19. novembra 2021
Čítať ďalej...

18. november - Európsky deň antibiotík - 16. novembra 2021
Čítať ďalej...

Očkovanie v BBSK do 21.11.2021 bez registrácie - 12. novembra 2021
Čítať ďalej...

Vyhlásenie Konzília odborníkov k súčasnej pandemickej situácii - 5. novembra 2021
Čítať ďalej...

BBSK BUDE OČKOVAŤ V BANSKEJ BYSTRICI MIMORIADNE AJ V SOBOTU 6.11. - 5. novembra 2021
Čítať ďalej...

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s BBSK pripravuje výjazdové očkovacie jednotky na Fončordu a do Sásovej už túto sobotu - 27. októbra 2021
Čítať ďalej...

5 rád Konzília odborníkov ku Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých - 27. októbra 2021
Čítať ďalej...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 23.10.2021 - 22. októbra 2021
Informačný list RUVZ k ochrane osobných údajov voličov (.pdf)

257. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorá upravuje systém návštev v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených - účinná od 25.10.2021 - 21. októbra 2021
Čítať ďalej...

Covid automat - manuály pre prevádzky - 14. októbra 2021
Manuál pre gastro sektor...
Manuál pre obchody a služby...

255. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 15.10.2021 - 8. októbra 2021
Čítať ďalej...

254. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 11.10.2021 - 8. októbra 2021
Čítať ďalej...

253. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 11.10.2021 - 8. októbra 2021
Čítať ďalej...

252. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 11.10.2021 - 8. októbra 2021
Čítať ďalej...

Chrípková sezóna 2021/2022 v čase šírenia COVID-19. Brožúra ÚVZ SR, v ktorej ponúkame odpovede na 20 najčastejších otázok o chrípkovej sezóne a očkovaní proti chrípke (pdf) - 6. októbra 2021
Čítať ďalej...

250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 4.10.2021 - 1. októbra 2021
Čítať ďalej...

28. september - Svetový deň besnoty. Pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia - 28. septembra 2021
Čítať ďalej...

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19 - 22. septembra 2021
Čítať ďalej...

247. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 13.9.2021 - 8. septembra 2021
Čítať ďalej...

244. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 30.8.2021 - 27. augusta 2021
Čítať ďalej...

241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

240. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

239. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

238. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

237. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 31.7.2021 - 30. júla 2021
Čítať ďalej...

28. júl - Svetový deň hepatitídy. „Hepatitída nemôže čakať“ - 27. júla 2021
Čítať ďalej...

234. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 26.7.2021 - 23. júla 2021
Čítať ďalej...

233. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 23.(26.)7.2021 - 23. júla 2021
Čítať ďalej...

231. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 19.7.2021 - 16. júla 2021
Čítať ďalej...

227. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 9.7.2021 - 8. júla 2021
Čítať ďalej...

226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 9.7.2021 - 6. júla 2021
Čítať ďalej...

Letný manuál prevencie počas horúčav - 18. júna 2021
Čítať ďalej...

219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 17.6.2021 - 16. júna 2021
Čítať ďalej...

218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 14.6.2021 - 11. júna 2021
Čítať ďalej...

V rámci poradne pre problematiku AIDS je možné vyšetrenie na vírusovú hepatitídu typu B a C - 7. júna 2021
Vírusová hepatitída B a C sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou alebo pohlavným stykom. Klinické príznaky sa nemusia objaviť alebo môžu byť len mierneho charakteru, čiže osoba nemusí tušiť, ze je infekčná. Ochorenie môže v oboch prípadoch prejsť do chronickej formy, čo má za následok ďalšie poškodzovanie pečeňového tkaniva. Následkom môže byť vznik cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu pečene. Očkovanie ako účinná prevencia zatiaľ existuje len v prípade hepatitídy B.
Kontakt: Poradňa pre problematiku AIDS - MUDr. Jana Kerlik, tel. 048 415 4226
- odbery každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod.

VYZVI SRDCE K POHYBU - 2. júna 2021
Máme za sebou prvý mesiac IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne žiť. Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou
Čítať ďalej...

214. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 181/2021 V. v. SR, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 1. júna 2021
Čítať ďalej...

31. máj - Svetový deň bez tabaku - 31. mája 2021
Čítať ďalej...

212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 31.5.2021 - 28. mája 2021
Čítať ďalej...

208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 17.5.2021 - 15. mája 2021
Čítať ďalej...

207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 17.5.2021 - 15. mája 2021
Čítať ďalej...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 15. mája 2021 - 14. mája 2021
Usmernenie OLP/3991/2021 ÚVZ SR pre RÚVZ na súčinnosť pri voľbách do orgánov samosprávy obcí (.pdf)
Informačný list pre RUVZ k ochrane osobných údajov voličov (.pdf)

206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 17.5.2021 - 14. mája 2021
Čítať ďalej...

205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinná od 14.5.2021 - 14. mája 2021
Čítať ďalej...

10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

0908 222 722 – Linka pomoci na odvykanie od fajčenia - 6. mája 2021
Čítať ďalej...

5. máj - Svetový deň hygieny rúk - 5. mája 2021
Čítať ďalej...

OZNAM - 3. mája 2021
Od 3.5.2021 sa ruší zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov úradu RÚVZ Banská Bystrica za dodržania platných opatrení v zmysle vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Konzultácie musia byť vopred dohodnuté s príslušným oddelením a môžu sa uskutočniť iba vo vyhradenom priestore v rokovacej miestosti na vrátnici RÚVZ v počte osôb 1:1. Konzultácie je možné dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:00. Čítať ďalej...

200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 3.5.2021 - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

„Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 3.5.2021 - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 29.4.2021 - 28. apríla 2021
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 2021 - informácia - 27. apríla 2021
Čítať ďalej...

196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 27.4.2021 - 26. apríla 2021
Čítať ďalej...

195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 26.4.2021 - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 26.4.2021 - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

192. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 10/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec 2021 - 20. apríla 2021
Čítať ďalej...

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

181. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

180. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 58/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

179. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 116/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica - Hrb - 8. apríla 2021
Čítať ďalej...

7. apríl - Svetový deň zdravia - 7. apríla 2021
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti - 1. apríla 2021
Čítať ďalej...

Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách. Otvorený list hlavného hygienika SR Jána Mikasa pred Veľkou nocou - 30. marca 2021
Čítať ďalej...

VEĽKONOČNĚ DESATORO KONZÍLIA ODBORNÍKOV - 30. marca 2021
Čítať ďalej...

144. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 24. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2021 - 23. marca 2021
Čítať ďalej...

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
- 22. marca 2021
Čítať ďalej...

116. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica - Hrb - 16. marca 2021
Čítať ďalej...

Týždeň mozgu 15.3. – 21.3.2021 - 15. marca 2021
Čítať ďalej...

111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - 15. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac február - 12. marca 2021
Čítať ďalej...

109. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 11. marca 2021
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2021 - 9. marca 2021
RÚVZ Banská Bystrica oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičňany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného coronavírusom SARS-CoV-2 neuskutoční.
Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, je pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia verejnosti poskytované celoročne.

Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

Pred rokom sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad COVID-19. Príbeh začiatkov testovania na Slovensku - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

100. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 44/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

4. marec - Svetový deň obezity 2021 - 4. marca 2021
Čítať ďalej...

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
- 3. marca 2021
Čítať ďalej...

91. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 2. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2021 - 26. februára 2021
Čítať ďalej...

85. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 26. februára 2021
Čítať ďalej...

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky účinná od 17.2.2021 - 13. februára 2021
Čítať ďalej...

58. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 10. februára 2021
Čítať ďalej...

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republikya
- 6. februára 2021
Čítať ďalej...

44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča - 6. februára 2021
Čítať ďalej...

Čo robiť, aby sa rúška nestali rizikom, ale ochranou? - 3. februára 2021
Čítať ďalej...

36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - 2. februára 2021
Čítať ďalej...

17. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 26. januára 2021
Čítať ďalej...

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
- 22. januára 2021
Čítať ďalej...

TESTOVANIE: AKO POSTUPOVAŤ PODĽA VÝSLEDKU VÁŠHO TESTU? - 21. januára 2021
Čo mám robiť, ak som COVID-19 negatívny?
Čo mám robiť, ak som COVID-19 pozitívny?

12. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 21. januára 2021
Čítať ďalej...

Zamyslenie nad prevenciou šírenia nákazy COVID-19 - 15. januára 2021
Čítať ďalej...

Dobrovoľné komunitné cielené testovanie v Banskej Bystrici (16. - 17.1.2021) – odpovede na najčastejšie otázky - 14. januára 2021
Čítať ďalej...

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - 11. januára 2021
Čítať ďalej...

3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - 11. januára 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 8. januára 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 4. januára 2021
Čítať ďalej...

Archív správ r. 2020...
Archív správ...