RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Správy
247. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 13.9.2021 - 8. septembra 2021
Čítať ďalej...

244. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 30.8.2021 - 27. augusta 2021
Čítať ďalej...

241. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

240. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

239. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

238. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

237. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 16.8.2021 - 12. augusta 2021
Čítať ďalej...

236. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 31.7.2021 - 30. júla 2021
Čítať ďalej...

28. júl - Svetový deň hepatitídy. „Hepatitída nemôže čakať“ - 27. júla 2021
Čítať ďalej...

234. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 26.7.2021 - 23. júla 2021
Čítať ďalej...

233. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 23.(26.)7.2021 - 23. júla 2021
Čítať ďalej...

231. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 19.7.2021 - 16. júla 2021
Čítať ďalej...

227. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 9.7.2021 - 8. júla 2021
Čítať ďalej...

226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 9.7.2021 - 6. júla 2021
Čítať ďalej...

Letný manuál prevencie počas horúčav - 18. júna 2021
Čítať ďalej...

219. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 17.6.2021 - 16. júna 2021
Čítať ďalej...

218. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 14.6.2021 - 11. júna 2021
Čítať ďalej...

V rámci poradne pre problematiku AIDS je možné vyšetrenie na vírusovú hepatitídu typu B a C - 7. júna 2021
Vírusová hepatitída B a C sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom s nakazenou krvou alebo pohlavným stykom. Klinické príznaky sa nemusia objaviť alebo môžu byť len mierneho charakteru, čiže osoba nemusí tušiť, ze je infekčná. Ochorenie môže v oboch prípadoch prejsť do chronickej formy, čo má za následok ďalšie poškodzovanie pečeňového tkaniva. Následkom môže byť vznik cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu pečene. Očkovanie ako účinná prevencia zatiaľ existuje len v prípade hepatitídy B.
Kontakt: Poradňa pre problematiku AIDS - MUDr. Jana Kerlik, tel. 048 415 4226
- odbery každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod.

VYZVI SRDCE K POHYBU - 2. júna 2021
Máme za sebou prvý mesiac IX. ročníka kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kto sa ešte nezapojil, stále má šancu naskočiť do rozbehnutého vlaku a začať aktívne žiť. Stačí Vám 150 minút pohybu strednej intenzity či 75 minút pohybu vysokej intenzity týždenne počas minimálne 4 týždňov nasledujúcich za sebou
Čítať ďalej...

214. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 181/2021 V. v. SR, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 1. júna 2021
Čítať ďalej...

31. máj - Svetový deň bez tabaku - 31. mája 2021
Čítať ďalej...

212. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 31.5.2021 - 28. mája 2021
Čítať ďalej...

208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 17.5.2021 - 15. mája 2021
Čítať ďalej...

207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 17.5.2021 - 15. mája 2021
Čítať ďalej...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí vyhlásených na sobotu 15. mája 2021 - 14. mája 2021
Usmernenie OLP/3991/2021 ÚVZ SR pre RÚVZ na súčinnosť pri voľbách do orgánov samosprávy obcí (.pdf)
Informačný list pre RUVZ k ochrane osobných údajov voličov (.pdf)

206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 17.5.2021 - 14. mája 2021
Čítať ďalej...

205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - účinná od 14.5.2021 - 14. mája 2021
Čítať ďalej...

10. máj: Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok - účinná od 10.5.2021 - 7. mája 2021
Čítať ďalej...

0908 222 722 – Linka pomoci na odvykanie od fajčenia - 6. mája 2021
Čítať ďalej...

5. máj - Svetový deň hygieny rúk - 5. mája 2021
Čítať ďalej...

OZNAM - 3. mája 2021
Od 3.5.2021 sa ruší zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov úradu RÚVZ Banská Bystrica za dodržania platných opatrení v zmysle vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
Konzultácie musia byť vopred dohodnuté s príslušným oddelením a môžu sa uskutočniť iba vo vyhradenom priestore v rokovacej miestosti na vrátnici RÚVZ v počte osôb 1:1. Konzultácie je možné dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch pondelok - štvrtok od 9:00 do 15:00. Čítať ďalej...

200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 3.5.2021 - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

„Epiketa“: Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 3.5.2021 - 30. apríla 2021
Čítať ďalej...

197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 29.4.2021 - 28. apríla 2021
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň (EIW) 2021 - informácia - 27. apríla 2021
Čítať ďalej...

196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 27.4.2021 - 26. apríla 2021
Čítať ďalej...

195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 26.4.2021 - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 26.4.2021 - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

192. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 10/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 23. apríla 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec 2021 - 20. apríla 2021
Čítať ďalej...

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

181. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

180. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 58/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

179. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - účinná od 19.4.2021 - 16. apríla 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 116/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica - Hrb - 8. apríla 2021
Čítať ďalej...

7. apríl - Svetový deň zdravia - 7. apríla 2021
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - podmienky, ktoré musia byť splnené pri individuálnej duchovnej starostlivosti - 1. apríla 2021
Čítať ďalej...

Máme nádej na zlepšenie – všetko je v našich rukách. Otvorený list hlavného hygienika SR Jána Mikasa pred Veľkou nocou - 30. marca 2021
Čítať ďalej...

VEĽKONOČNĚ DESATORO KONZÍLIA ODBORNÍKOV - 30. marca 2021
Čítať ďalej...

144. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 24. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2021 - 23. marca 2021
Čítať ďalej...

130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
- 22. marca 2021
Čítať ďalej...

116. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica - Hrb - 16. marca 2021
Čítať ďalej...

Týždeň mozgu 15.3. – 21.3.2021 - 15. marca 2021
Čítať ďalej...

111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest - 15. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v SR za mesiac február - 12. marca 2021
Čítať ďalej...

109. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 11. marca 2021
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2021 - 9. marca 2021
RÚVZ Banská Bystrica oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych zdrojov v ukazovateľoch dusičňany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného coronavírusom SARS-CoV-2 neuskutoční.
Odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov, ochrany vlastných vodných zdrojov, ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka, je pracovníkmi oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia verejnosti poskytované celoročne.

Správne postupy: výber respirátora, manipulácia a údržba - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

Neriskujte a dôsledne zvažujte nevyhnutnosť každej cesty do zahraničia - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

Pred rokom sme na Slovensku zaznamenali prvý potvrdený prípad COVID-19. Príbeh začiatkov testovania na Slovensku - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

100. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 44/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča - 5. marca 2021
Čítať ďalej...

4. marec - Svetový deň obezity 2021 - 4. marca 2021
Čítať ďalej...

97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
- 3. marca 2021
Čítať ďalej...

91. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac - 2. marca 2021
Čítať ďalej...

Analýza epidemiologickej situácie v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2021 - 26. februára 2021
Čítať ďalej...

85. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 26. februára 2021
Čítať ďalej...

64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky účinná od 17.2.2021 - 13. februára 2021
Čítať ďalej...

58. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 10. februára 2021
Čítať ďalej...

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republikya
- 6. februára 2021
Čítať ďalej...

44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča - 6. februára 2021
Čítať ďalej...

Čo robiť, aby sa rúška nestali rizikom, ale ochranou? - 3. februára 2021
Čítať ďalej...

36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - 2. februára 2021
Čítať ďalej...

17. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 26. januára 2021
Čítať ďalej...

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
- 22. januára 2021
Čítať ďalej...

TESTOVANIE: AKO POSTUPOVAŤ PODĽA VÝSLEDKU VÁŠHO TESTU? - 21. januára 2021
Čo mám robiť, ak som COVID-19 negatívny?
Čo mám robiť, ak som COVID-19 pozitívny?

12. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 21. januára 2021
Čítať ďalej...

Zamyslenie nad prevenciou šírenia nákazy COVID-19 - 15. januára 2021
Čítať ďalej...

Dobrovoľné komunitné cielené testovanie v Banskej Bystrici (16. - 17.1.2021) – odpovede na najčastejšie otázky - 14. januára 2021
Čítať ďalej...

7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - 11. januára 2021
Čítať ďalej...

3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - 11. januára 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 8. januára 2021
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 4. januára 2021
Čítať ďalej...

77. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - 31. decembra 2020
Čítať ďalej...

76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 31. decembra 2020
Čítať ďalej...

67. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - 28. decembra 2020
Čítať ďalej...

Ako prežiť Vianoce v zdraví - 23. decembra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 23. decembra 2020
Čítať ďalej...

56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - 22. decembra 2020
Čítať ďalej...

55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno - 21. decembra 2020
Čítať ďalej...

50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - 21. decembra 2020
Čítať ďalej...

Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 18. december 2020) - 20. decembra 2020
Čítať ďalej...

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb
- 17. decembra 2020
Čítať ďalej...

39. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl a
35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
- 11. decembra 2020
Čítať ďalej...

34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - 10. decembra 2020
Čítať ďalej...

33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 8. decembra 2020) - 8. decembra 2020
Čítať ďalej...

32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl - 4. decembra 2020
Čítať ďalej...

30. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020) - 4. decembra 2020
Čítať ďalej...

Začína sa riešenie projektu Horizont 2020 „ORCHESTRA“. Ide o projekt zameraný na boj proti pandémii COVID-19 - 4. decembra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - 25. novembra 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia) - 20. novembra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - 14. novembra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - druhá vlna celoplošného testovania a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - 6. novembra 2020
Čítať ďalej...

Ponuka voľných štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v B. Bystrici na pozíciu lekár a verejný zdravotník - 6. novembra 2020
Čítať ďalej...

OZNAM: V záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 2.11.2020 do odvolania sú pozastavené návštevy a vstup cudzích osôb do priestorov úradu - 2. novembra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - 31. októbra 2020
Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia uverejnené vo Vestníku vlády SR - 30. októbra 2020
Čítať ďalej...

Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky - 29. októbra 2020
Čítať ďalej...

Všetky informácie o plošnom testovaní nájdete na stránke somzodpovedny.sk - 25. októbra 2020
Čítať ďalej...

Stanovisko hlavnej odborníčky hlavného hygienika SR pre odbor preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia doc. MUDr. Eleonóry Fabiánovej, PhD. k otázkam súvisiacim s expozíciou výfukovým emisiám zo vznetových naftových motorov - 22. októbra 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - 14. októbra 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 14. októbra 2020
Čítať ďalej...

Analýza prípadov ochorenia COVID-19 a informácia o ohniskách nákazy (september 2020) - 14. októbra 2020
Čítať ďalej...

Ako prebieha test na COVID-19? - 6. októbra 2020
Ako vyzerá samotné testovanie, kto testuje vzorky, aké sú tam prístroje? Pokračovanie vlogu od Sajfu
Pozrite si video...

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí - 2. októbra 2020
Usmernenie OLP/7851/2020 ÚVZ SR pre RÚVZ na súčinnosť pri voľbách do orgánov samosprávy obcí (.pdf)...
Informačný list pre RUVZ k ochrane osobných údajov voličov (.pdf)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice - 29. septembra 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice - 29. septembra 2020
Čítať ďalej...

29. september - Svetový deň srdca. Pre zdravé srdce a cievy je najdôležitejšia prevencia - 29. septembra 2020
Čítať ďalej...

Ako prebieha test na COVID-19? - 29. septembra 2020
Pozrite si video, v ktorom Vám Sajfa spolu s infektológom Petrom Sabakom z bratislavských Kramárov vysvetlia, kedy by ste mali ísť na testy a čo presne sa deje pri odbere vzorky. Pozrite si video...

ÚVZ SR: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 - 24. septembra 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - 17. septembra 2020
Čítať ďalej...

Bude Svetový deň Alzheimerovej choroby – hovorme o demencii - 17. septembra 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hranice - 17. septembra 2020
Čítať ďalej...

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike (kompletné znenie) - 17. septembra 2020
Čítať ďalej...

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na základe epidemiologického vyšetrovania regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR za obdobie od 1.8.2020 do 31.8.2020 - 8. septembra 2020
Čítať ďalej...

Analýza prípadov ochorení COVID-19 na Slovensku za obdobie od 29.6.2020 do 21.7.2020 - 24. júla 2020
Čítať ďalej...

OZNAM – osvedčenia o odbornej spôsobilosti - 23. júla 2020
Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí prevádzky - 23. júla 2020
V zmysle § 52 ods. 8 zákona 355/2020 Z. z. je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa § 52 ods. 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva túto skutočnosť a predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Ako sa správať na kúpalisku - 9. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev - 3. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza - 2. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - 2. júna 2020
Čítať ďalej...

Profesor MUDr. Cyril Klement, CSc. skončil vo funkcii - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa - 21. mája 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike - 20. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - 20. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3. fáza - 19. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 19. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa od 18.5.2020 - 18. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR regulujúce povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest - výnimka pre umelcov - 12. mája 2020
Čítať ďalej...

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniac - 12. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby - 7. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza - 6. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby - 6. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti...) - 30. apríla 2020
Čítať ďalej...

COVID-19 na Slovensku - prehľad aktuálnej situácie k 24.4.2020 - 27. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov - 24. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia - 22. apríla 2020
Čítať ďalej...

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - 7. aktualizácia - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS počas pandémie COVID-19 - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie pre schôdze štátnych orgánov - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie pre nosenie rúšok - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v okresoch Banská Bystrica a Brezno – stav k 18.4.2020 - 20. apríla 2020
Čítať ďalej...

Od pondelka 20.04.2020 vstúpia do platnosti aktualizované karanténne opatrenia - 20. apríla 2020
Čítať ďalej...

Všeobecné zásady - Krízový plán pre potravinárske prevádzky (aktualizované 4.5.2020) - 16. apríla 2020
Čítať ďalej...

Mesačná analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v okresoch Banská Bystrica a Brezno – stav k 12.4.2020 - 14. apríla 2020
Čítať ďalej...

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený - 7. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky - 5. apríla 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre zdravotnícke zariadenia - 31. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti - 30. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární - 30. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

RÚVZ Banská Bystrica ruší konanie skúšok odbornej spôsobilosti až do odvolania - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania - 24. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje karanténne opatrenia - 19. marca 2020
Čítať ďalej...

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 - 17. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Režimové opatrenia hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Rozhodnutie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe od 13.3.2020 - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky v suvislosti s ochorenim COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2020 - ZMENA TERMÍNU VYŠETRENÍ - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 - 12. marca 2020
Read more...

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe - 11. marca 2020
Čítať ďalej...

Aktuálna situácia vo výskyte koronavírusu vo svete - 10. marca 2020
Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - 10. marca 2020
IZOLÁCIA V DOMÁCOM POSTREDÍ...
ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ...


Postupy pre transport pacienta s podozrenim na koronavirusov6 ochorenie COVID-l9 - 9. marca 2020
Čítať ďalej...

Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia spôsobeného novým koronavírusom - 6. marca 2020
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2020 - 26. februára 2020
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. februára 2020
Čítať ďalej...

Aj RÚVZ Banská Bystrica prijíma opatrenia na zvládnutie výskytu infekcií spôsobených novým koronavírusom (2019nCoV) - 28. januára 2020
Čítať ďalej...

USMERNENIE hlavného hygienika SR týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV - 24. januára 2020
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 22. januára 2020
Čítať ďalej...

Archív správ...