RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
5. Dec. 2020
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo KONZULTÁCIE a PORADENSTVO
pre podnikateľské subjekty a verejnosť
logo

BEZPLATNÉ MERANIE RADÓNU - výzva
21. októbra 2020


Čítať ďalej...


OBJEDNANIE SA NA COVID-19 TEST:
Objednanie na COVID-19 test sa vykonáva ELEKTRONICKY:
- Osoby, ktoré vstupujú z krajiny, ktorá NIE JE uvedená v zozname krajín v prílohe č. 1 k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 26/2020 V. v. SR zo dňa 24.11.2020 na územie SR (viď link) a je predpoklad, že sa počas domácej izolácie (karantény) budú zdržiavať v okresoch Banská Bystrica a Brezno, sa MUSIA registrovať a objednať na COVID-19 testovanie na webovej stránke https://korona.gov.sk/ehranica/.
Zoznam krajín, na ktoré sa nevzťahuje domáca izolácia (s. 66) .pdf

- Osoby, ktoré potrebujú COVID-19 test pre iné potreby sa MÔŽU registrovať a objednať na COVID-19 testovanie na webovej stránke https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
Čítať ďalej...

OVERENIE VÝSLEDKOV TESTU:
Neprišla vám SMS? Boli ste na teste na COVID-19 a chcete vedieť, či máte negatívny výsledok? Overiť výsledok testu môže tu:
https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-validate-patient.php
alebo cez mobilnú apikáciu Moje ezdravie

Čo mám robiť, ak som COVID-19 pozitívny?
Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID-19?

logo Začína sa riešenie projektu Horizont 2020 „ORCHESTRA“
4. decembra 2020

Ide o projekt zameraný na boj proti pandémii COVID-19. Čítať ďalej...

logo TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 (aktualizované)
27. novembra 2020

Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. novembra 2020

Čítať ďalej...

logo Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia)
20. novembra 2020

Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
14. novembra 2020

Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - druhá vlna celoplošného testovania a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
6. novembra 2020

Čítať ďalej...

logo Ponuka voľných štátnozamestnaneckých miest v RÚVZ v B. Bystrici na pozíciu lekár a verejný zdravotník
6. novembra 2020

Čítať ďalej...

logo OZNAM: V záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 s účinnosťou od 2.11.2020 do odvolania sú pozastavené návštevy a vstup cudzích osôb do priestorov úradu
2. novembra 2020

Čítať ďalej...

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
31. októbra 2020

Čítať ďalej...

VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia uverejnené vo Vestníku vlády SR
30. októbra 2020

Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
 ZÁKAZNÍCKY PRIESKUM
 dotazník
banner
logo COVID-19
logo Bezplatné meranie radónu - výzva
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Plán seminárov
v roku 2019
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
logo Epidemiologická
situácia
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
logo Botulizmus
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 465713 návštevník.