Odkazy na internete

Webové stránky informujúce o chorobách resp. o ich prepuknutí

Globálne (všeobecné)
Regionálne (krajové, územné)
Národné Podľa chorôb Stránky týkajúce sa biologických zbraní Jedlo ako biologická zbraň