Informácie o centre

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici plní úlohu Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane.

Pri plnení úloh Informačného centra:

  • pripravuje informácie a podklady pre orgány Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, týkajúce sa problematiky bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní v nadväznosti na situáciu v Slovenskej republike a zahraničí,
  • zabezpečuje základné diagnostické postupy pri diagnostike vybraných infekčných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane,
  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy a príslušnými inštitúciami v zahraničí pri riešení danej problematiky,
  • spolupracuje s médiami.