RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Deti pred chorobami, hlavne v zime, ochránime aj správnym stravovaním

 

V prvom rade prevencia - také je odporúčanie odborníkov na výživu detí a mládeže aj v týchto dňoch, ktoré sú charakteristické zvýšeným výskytom akútnych respiračných a chrípku napodobňujúcich ochorení. V záujme zvyšovania odolnosti organizmu proti vírusovým a bakteriálnym infekciám detí je potrebné v rodinách i v školách orientovať sa na aktívne rozvíjanie a zvyšovanie celkovej odolnosti dieťaťa. „Je to predovšetkým otužovanie, správna výživa bohatá na antioxidanty - vitamíny C a E s dostatočným fyzickým pohybom a športom vo vhodnom, najlepšie vonkajšom prostredí. Pohybom sa za fyziologických podmienok zlepšuje ventilácia, zvyšuje sa prekrvenie a kapilarizácia dýchacích ciest, čo okrem iného napomáha rýchlejšiemu odstraňovaniu splodín látkovej výmeny a vyššej životaschopnosti a obranyschopnosti buniek,“ upozorňuje MUDr. Katarína Slotová, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Významnú úlohu v prevencii ochorení napr. aj chrípky, má teda stav odolnosti organizmu. Ochranou dýchacích ciest proti oxidantom a radikálom v znečistenom ovzduší v týchto dňoch je zvýšený príjem rýb, ako aj ovocia a zeleniny, ktoré sú významným zdrojom antioxidantov. „Antioxidanty - vitamín C a radikálny “upratovač” vitamín E, sú obsiahnuté v mimobunečnej a v bunečnej membráne epitelu dýchacích ciest. Nízky príjem týchto účinných látok má za následok ich nízku hladinu v mimobunečnej a bunečnej tekutine, čo oslabuje ochranu proti oxidatívnym a radikálnym atakom zo znečisteného ovzdušia. Vo všeobecnosti sa pravidelný výživový režim a rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje aj v týchto dňoch za optimálny stav pre správnu fyziologickú rovnováhu, ako aj psychickú výkonnosť. Cielené prieskumy stravovacích zvyklostí detí a mládeže totiž potvrdzujú pretrvávajúce nedostatky v tejto oblasti, pričom hlavným problémom stále zostáva vynechávanie raňajok, nadmerný energetický príjem, pokrývaný najmä vysokou spotrebou tukov a cukrov a nízky energetický výdaj,“ upozorňuje MUDr. Slotová. Mimoriadne nezdravým stravovacím návykom, ktorý by aspoň v tomto čase mali rodičia prísnejšie kontrolovať, sú podľa nej potraviny rýchleho občerstvenia. „Z pohľadu racionálnej výživy sú pokrmy typu fast food nevhodné, pretože sú zdrojom tzv. skrytých tukov a soli. Ich častá konzumácia nie je správnou výživou, vedie k nesprávnym stravovacím návykom a hrozí riziko vzniku obezity - rizikového faktora mnohých vážnych neinfekčných ochorení – kardiovaskulárnych, nádorových, metabolických, pohybových atď.,“ stručne objasňuje potrebu zvýšenej pozornosti stravovaniu detí a mládeže v čase vyššieho výskytu chrípkových a chrípke podobných ochorení MUDr. Slotová.

Imunita je schopnosť organizmu, ktorá tvorí základnú obrannú líniu nielen proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ale napríklad aj proti nádorovému bujneniu. Ako teda chrániť svoje ratolesti pred respiračnými a chrípkovými ochoreniami? Tu je niekoľko rád odborníkov - z hľadiska ochrany pred infekciami šíriacimi sa vzdušnou cestou má veľký význam častá a účinná výmena vzduchu vetraním a to rovnako doma, ako v škole. Vetranie slúži k regulácii teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti, ale aj k znižovaniu koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov a alergénov a tým k obmedzovaniu možností prenosu nákazy. V zimnom období pri vonkajších teplotách pod bodom mrazu sa vetrá každú hodinu otvorením okien na niekoľko minút bez priameho ťahu na deti, až do zreteľného pocitu ochladenia ovzdušia v celom rozsahu miestnosti. Dôkladné vetranie všetkých miestností je potrebné uskutočniť aj každý deň po odchode detí. Medzi ďalšie opatrenia okrem hore uvedenej správnej výživy, dostatočného pohybu a pravidelného vetrania priestorov patrí správny pitný režim, dodržiavania zásad osobnej hygieny, t. j. umývanie si rúk vždy po návrate domov, po ceste verejným dopravným prostriedkom, pred jedlom a pravidelné odstraňovanie prachu vo vnútorných priestoroch na vlhko.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica