RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Vychádza nová publikácia o verejnom zdravotníctve

 

Pod názvom VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO - História, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj predkladajú autori Cyril Klement a kolektív (Mikas, Hudečková, Fabiánová, Koppová, Borošová, Ďurecová, Böhm, Krištúfková, Moricová, Trusková, Hamade, Lovásik, Sirotná, Ochaba, Fitz, Mikláš, Nagyová, Avdičová, Kľocová Adamčáková) nielen odbornej verejnosti publikáciu, definujúcu stratégiu rozvoja verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v strednodobom a dlhodobom horizonte. Vychádza zo základných služieb a funkcií verejného zdravotníctva, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojich odporúčaniach pre strednú Európu a odzrkadľuje základné potreby verejného zdravotníctva.

Tento strategický dokument popisuje doménové oblasti činnosti verejného zdravotníctva, strategické ciele, spôsob dosiahnutia strategických cieľov a hlavné funkcie, ktorými verejní zdravotníci budú napĺňať tieto ciele. Zároveň určuje smerovanie politiky ÚVZ SR, MZ SR a vlády SR na dosiahnutie cieľov v oblasti verejného zdravia. Odborníkov určite zaujme aj kapitola Efektívnosť investícií do verejného zdravotníctva. Kniha po prvýkrát na Slovensku uvádza aj preklad Generálneho zdravotníckeho normatívu z roku 1770, jeden z významných reformačných zákonov Márie Terézie, ktorý sa stal základom pre hierarchické usporiadanie zdravotníckej správy až do dnešných čias.

nahlad 

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica