RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Tlačové správy Slovensky English

Vyšla nová publikácia o verejnom zdravotníctve

 

obr

V poradí už šiesta autorská publikácia z pera prof. MUDr. Cyrila Klementa a kol., týkajúca sa verejného zdravotníctva, vyšla v týchto dňoch vo vydavateľstve PRO Banská Bystrica. Je cenným prínosom nielen pre odborníkov v tejto oblasti, ale aj pre celú medicínsku obec, študentov tohto odboru, či laickú verejnosť, pretože podáva plastický obraz o histórii a súčasnosti verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji s historickými súvislosťami, ktoré sa v tomto odbore diali na celom Slovensku.

Publikácia pod názvom Verejné zdravotníctvo a jeho história v Banskobystrickom kraji v kontexte Slovenska popisuje činnosť a históriu verejného zdravotníctva alebo hygienickej služby v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš od chvíľ, kedy sa začala písať história tohto odboru už za prvej Československej republiky nadväzujúc na osvietenecký prístup cisárovnej Márie Terézie k zdravotníctvu. Od historických reálií (župní, mestskí, komorskí lekári a lekárnici, karantény a epidémie v Baanskej Bystrici, verejné zdravotníctvo v rokoch 1918 – 1939, či v rokoch 1939 až 1945 a pod.) autor plynule prechádza k súčasným úlohám a náplni činnosti verejného zdravotníctva v SR. V tejto kapitole sa venuje jednotlivým jeho odborom, ako životné prostredie a zdravie, ochrana zdravia pri práci, či ochrana zdravia detí a mládeže, starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva, výchove k zdraviu, epidemiológii prenosných ochorení, cez ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením až po činnosť lekárskej mikrobiológie. Okrem podrobnej histórie verejného zdravotníctva v Banskobystrickom kraji sa autor a kol. zaoberá aj najvýznamnejšími problémami v práci hygienickej služby na východnom Slovensku, verejným zdravotníctvom v armáde a prezentuje život a prácu predstaviteľov verejného zdravotníctva, či osobností verejného života a medicíny od roku 1918 po súčasnosť.

„Za prácou verejného zdravotníctva sú aj príbehy a osudy mnohých ľudí od známych osobností až po anonymných terénnych pracovníkov, ktorí svoje životy zasvätili práci v prospech svojich spoluobčanov. Táto kniha je pripomenutím, že veľké diela – ktorým verejné zdravotníctvo v súčasnosti bezpochyby je, vznikajú trpezlivou a poctivou prácou zanietených ľudí,“ zdôraznil na záver tejto publikácie jej autor. Dodal, že súčasné verejné zdravotníctvo možno definovať ako vedu a umenie prevencie chorôb, predlžovanie života a podpora, ochrana a zlepšovanie zdravia prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti.

Spracovala Mária Tolnayová
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica