RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 ÚRADNÁ TABUĽA Slovensky English
 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

 

Odpoveď občanom - Nadmerný hluk spôsobený psím štekotom, nehnuteľnosť na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici (pdf)