RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia Slovensky English
Poradňa zdravia

VYZVI SRDCE K POHYBU – 2013

5. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ a súťaže s ňou spojenej prebieha od 8.4. do 30.6.2013.

Informácie ku kampani budú dňa 4.4. 2013 prezentované na tlačovej konferencii ÚVZ SR ku Svetovému dňu zdravia.

Nie je náhodou, že úvod tohtoročnej kampane spájame so Svetovým dňom zdravia. Jeho tohtoročnou témou je prevencia hypertenzie a práve vhodná pravidelná pohybová aktivita je jedným z najvýznamnejších ochranných faktorov, ktoré môžu pomôcť udržať zdravý srdcovocievny systém a normálne hodnoty krvného tlaku po celý život.

Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využiť vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane.

Viac sa dozviete tu:
Plagat A3 (pdf)
List pre detských podporovateľov (pdf)

CENY PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE

PRÉMIOVÁ CENA
120,- € + športové potreby v hodnote 80,- €

Kancelária WHO na Slovensku
1. CENA
BICYKEL v hodnote 300.- €

Slovenská Nadácia srdca
2. CENA
Pobyt Minirelax pre dve osoby

SLK Trenčianske Teplice
3. CENA
Víkendový pobyt pre dve osoby

LTK Sklené Teplice
4. CENA
Víkendový pobyt v kaštieli Lučivná pre dve osoby

INTES Poprad
5. CENA
Víkendový pobyt pre dve osoby

Šindľovec ROHAČE
6. CENA
Víkendový pobyt pre dve osoby

DAMI šport DONOVALY
7. CENA
Celodenný vstup VIP+ pre dve osoby
GINOPARADISE Bešeňová
8. CENA
Celodenný vstup Business+ pre dve osoby
GINOPARADISE Bešeňová
9. CENA
Celodenný vstup Economy pre dve osoby

GINOPARADISE Bešeňová
10. CENA
Vstup pre dve osoby – bazén + sauna + vírivka
VODNÝ RAJ VYHNE
11. CENA
Vstup do bazéna pre dve osoby
KÚPELE KOVÁČOVÁ
loga

Súťaž v r. 2013 podporujú:

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku wwww.who.sk, Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, CINDI program Slovakia, Slovenská nadácia srdca www.tvojesrdce.sk, vydavateľ časopisu Bedeker zdravia www.re-public.sk, Slovenské liečebné kúpele, Trenčianske Teplice www.kupele-teplice.sk, Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice www.kupele-skleneteplice.sk Intes www.intespp.sk, Ginoparadise Bešeňová www.ginoparadise.sk, Wőrwag Pharma www.worwagpharma.sk, Hron Dronte, www.hrondronte.sk, Penzión Šindľovec, Zuberec-Roháče www.sindlovec.sk, Dami-Sport www.damisport.sk, Kúpele Kováčová www.kupelekovacova.sk, Baoba www.baoba.sk, Vodný raj Vyhne www.vodnyrajvyhne.sk, Campus Veolia.

Ako sa dá do súťaže zapojiť? Stiahnite si účastnícky list (pdf) a vytlačte si ho. Jeho prvú stranu vypíšte hneď, ako sa rozhodnete do súťaže vstúpiť, nezabudnite správne uviesť všetky požadované údaje. Hneď pri rozhodnutí začať súťažiť vyplňte aj vstupnú tabuľku, kde označíte, akú fyzickú aktivitu ste mávali za posledné 3 mesiace pred súťažou. V každom stĺpci má byť len jeden krížik, v riadku, ktorý vystihuje, ako často ste vykonávali činnosti danej dĺžky a intenzity. Príklad:

tabulka

Potom na druhú stranu denne zaznamenávajte do každého z riadkov, ktoré vystihujú vaše pohybové činnosti, koľko minút ste im v ktorom dni venovali. Činnosti by mali trvať aspoň 10 minút! Vždy koncom týždňa zaznamenajte aj svoju aktuálnu hmotnosť.
Príklad:

tabulka

Práve záznam vám má pomáhať - najmä tým z vás, ktorí mali pohybu nedostatok – aby ste si po rozhodnutí zvýšiť aktivitu počas súťaže odkontrolovali, či máte dostatočný týždenný objem aj frekvenciu pohybových činností. Vypĺňate len riadky s tými aktivitami, ktoré ste robili. Nezabudnite – ideálne je mať pohyb každý deň. Ak to nejde, snažte sa venovať pohybu aspoň 4 dni týždenne. V prípade, že z vážnych dôvodov budete musieť počas súťaže obmedziť fyzické aktivity, budeme akceptovať a zaradíme do súťaže aj tých, ktorí síce nebudú mať súvislé 4 týždne, ale budú mať aspoň 2+3 alebo 3+2 týždne so splnenými podmienkami dostatočného objemu a frekvencie pohybu.

Po ukončení svojej účasti v súťaži nezabudnite účastnícky list podpísať. Podpíše vám ho aj váš svedok, ktorý garantuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Potrebné je napísať aj meno svedka a jeho kontaktnú adresu. Ak vás k účasti v súťaži motivovalo dieťa od 7 do 18 rokov, môžete ho uviesť na svoj účastnícky list ako detského podporovateľa. Do súťaže detských podporovateľov bude zaradené v tom prípade, ak k vášmu účastníckemu listu priloží svoj záznam o najmenej 3 spoločných aktivitách, ktoré pre vás vymyslelo a zúčastnilo sa ich spolu s vami. Forma záznamu je ľubovoľná, poteší nás, ak bude doplnený kresbou :). Potrebné je uviesť vek detského podporovateľa.
Príklad:

obr

CENY PRE DETSKÝCH PODPOROVATEĽOV SÚŤAŽE

1. CENA - plavba po Hrone na rafte pre 5 osôb
HRON DRONTE
2. CENA - BALÍČEK - trvanlivé zdravé potraviny
BAOBA
3. - 5. CENA - kancelárske potreby
CAMPUS VEOLIA
loga

Vyplnený a podpísaný účastnícky list môžete poslať poštou na adresu OPZ RÚVZ BB, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, alebo ho osobne odovzdať na regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo vašom okresnom meste. Je tiež možné poslať ho preskenovaný e-mailom na adresu hana.vrbanova@vzbb.sk. Na túto adresu môžete písať aj svoje otázky alebo pripomienky.

Prajeme vám veľa radosti a zábavy pri rekreačnom športovaní, cvičení a pohybových hrách!

Súťaž v rámci tejto kampane má byť príťažlivou motiváciou pre široké vrstvy populácie zvyšovať svoju aktivitu. Snaha o dosiahnutie vyššej účasti v súťaži má za cieľ priamo ovplyvniť životný štýl čo najväčšieho počtu ľudí. Vyhodnotenie záznamov účastníkov súťaže nám umožňuje zistiť, aké formy pohybových činností sú príťažlivé a aký efekt sa u účastníkov súťaže prejavil.
Významným prínosom súťaže v rámci kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ je pokles hmotnosti u účastníkov súťaže s nadváhou a obezitou. V r. 2011 boli v tomto smere účastníci oproti r. 2009 úspešnejší. V r. 2011 pokles hmotnosti dosiahlo 66,7% obéznych (v r.2005: >69%, v r. 2007: 72%, v r. 2009: 54%) a 62,6% účastníkov s nadváhou (v r. 2005: 62%, v r. 2007: 66%, v r. 2009: 46,8 %). Do kategórie s BMI medzi 25-30 sa dostalo 19,6% pôvodne obéznych, do kategórie s normálnou hmotnosťou 9,7% účastníkov so vstupnou nadváhou.

graf