RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia Slovensky English
Poradňa zdravia

VYZVI SRDCE K POHYBU

Kampaň v roku 2019

Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity. Začína kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“

PLAGÁT kampane Vyzvi srdce k pohybu 2019

ÚČASTNÍCKY LIST VSkP 2019

Kampaň v roku 2017

Vyhodnotenie kampane v r. 2017 a vyžrebovaní výhercovia - 4. decembra 2017