RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia > Poradňa pre očkovanie Slovensky English
Poradňa pre očkovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Odbor epidemiológie
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica


poskytuje:

konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním

  • Poradňa očkovania detí
  • Poradňa očkovania pred cestou do zahraničia
  • Poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania
  • Poradňa v problematike odporúčaného očkovania
  • Komplexná poradňa v problematike očkovacieho kalendára, očkovacích techník a príslušnej legislatívy

Termín:
Osobné konzultácie sa uskutočnia každý prvý utorok v mesiaci v čase od: 13.00 – 15.00 hod. na odbore epidemiológie
Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť telefonicky.

Kontaktné osoby:
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Viera Morihladková

Kontakt:
Telefón: 048/4367 441, 4367 467
E-mail: epidbb@vzbb.sk

Telefonické poradenstvo bude vybavované priebežne na hore uvedených číslach.

Očkovací kalendár pre rok 2018 (pdf)

logo

Dni venované problematike zdravia
 
Máte nadváhu? Zistite svoj Body Mass Index!
 
Užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.
 
Stravujete sa zdravo? Výživové typy pre zdravé srdce.
 
Zdravotno - výchovné materiály