RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
 Poradňa zdravia Slovensky English
Poradňa zdravia
Poradňa zdravia je určená všetkým obyvateľom okresov B.Bystrica a Brezno, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku najčastejších chronických ochorení.
Pracuje pod vedením MUDr. Silvie Kontrošovej, MPH.
Základná poradňa
Pracovníci poradne Vám poskytnú preventívne vyšetrenia a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.
Malé zmeny Vás môžu významne ochrániť. Nič nenahradí pravidelné cvičenie a vyváženú diétu. U fajčiarov však prioritou č.1 musí byť vzdať sa fajčenia.
Ako sa objednať?
Do základnej poradne sa môžete objednávať osobne na odbore podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, alebo telefonicky v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00,
tel.: 048/4367 448, 4367 424, 4367 449, prípadne e-mailom: silvia.kontrosova@vzbb.sk

Poradenské služby poskytujeme objednaným klientom v utorok, stredu a v piatok 7:00 – 9:30
Je potrebné, aby ste na vyšetrenie prišli nalačno.

Aké vyšetrenie poskytujeme?
Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:
základné biochemické ukazovatele - koncentrácia celkového cholesterolu, HDL cholesterol, triglyceridy a glukóza v kapilárnej krvi, meranie tlaku krvi, antropometrické vyšetrenie. Na základe týchto vyšetrení je orientačne určené individuálne riziko klienta. Analýza rizikových faktorov umožní odporúčať optimálne zmeny:

• vo výžive
• vo fajčiarskych návykoch
• vo fyzickej aktivite
• v zvládaní stresu
• v prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia

Mesto Banská Bystrica a Poradňa zdravia pri RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci projektu ”Zdravé mesto” srdečne pozývajú do priestorov Mestského úradu v Banskej Bystrici záujemcov o preventívne vyšetrenia a poradenstvo v oblasti životného štýlu.

Vyšetrenia budú poskytnuté v kancelárii č.250, vždy druhý pondelok v mesiaci v čase od 8:00 – 11:00 hod.
Klienti by mali prísť nalačno .
Špecializované poradne
Poradňa enviromentálneho zdravia - doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Poradňa zdravia pre deti a mládež
Poradňa pre zvládnutie nadhmotnosti u detí - MUDr. Silvia Kontrošová, MPH
  Poradňa pre zdravu výživu a podľa potreby následný individuálny alebo skupinový kurz na zvládnutie nadhmotnosti -
  MUDr. Ivana Sedliačiková, MPH
  Poradňa pre odvykanie od fajčenia a následné individuálne alebo skupinové odvykanie od fajčenia -
  Mgr. Tatiana Zvalová
  Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity - Anna Bódišová Puškárová – telefón 048 4367 448
  Poradňa pre problematiku AIDS - MUDr. Pavol Lokša
  Poradňa prevencie HIV/AIDS poskytuje informácie a konzultácie na tel. čísle 048/415 42 26. Odbery krvi na vyšetrenie protilátok proti HIV sa vykonávajú nalačno každý pracovný deň od 7.30 do 9.30 hod., v prípade klientov zo vzdialenejších lokalít je možné odber krvi dohodnúť individuálne telefonicky.
  Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci - MUDr. Jarmila Beláková
Poradňa pre očkovanie - doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Dni venované problematike zdravia
 
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
 
Máte nadváhu? Zistite svoj Body Mass Index!
 
Užitočné pokyny ako zlepšiť svoju fyzickú kondíciu.
 
Stravujete sa zdravo? Výživové typy pre zdravé srdce.
 
Zdravotno - výchovné materiály