RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica - máj 2019


 • Hnačky - spolu 62 prípadov, ktoré spôsobili:
  3x Salmonella, 7x Kampylobakter, 15x Clostrídium, 14x rotavírusy, 3x Norwalk, 2x adenovírusy, 18x neidentifikované
 • Čierny kašeľ
  4 prípady spôsobené Bordetellou pertussis
 • Sexuálne prenosné ochorenia
  2x chlamýdiová infekcia, 1x kvapavka, 2x syfilis
 • Lymeská borrelióza
  3x ochorenie s neurologickými prejavmi
 • Žltačka E
  3 prípady
 • Toxoplazmóza
  1x uzlinová forma u dospelej ženy

Výskyt infekčných ochorení v okrese Brezno - máj 2019

 • Hnačky - 24 prípadov, ktoré spôsobili:
  5x Salmonella, 3x Campylobacter, 4x rotavírusy, 4x Clostridium difficile, 1x astrovírusy, 7x neidentifikované
 • Tuberkulóza
  2 prípady, 1x dieťa, 1x dospelá pacientka
 • Pertussis
  2 prípady, ochoreli dospelí muži, očkovanie sa nedalo zistiť
 • Otrava krvi
  1 ochorenie vzniknuté na podklade uroinfektu

 

Spracovali pracovníci odboru epidemiológie