RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

OZNAM
pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti
a objednávateľov ostatných platených služieb

 

Prosíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory žiadostí a vzory objednávok služieb, ktoré Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici zverejňuje na svojich stránkach a priebežne aktualizuje.

VZORY ŽIADOSTÍ o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva nájdete vľavo v menu Vydávanie rozhodnutí, alebo kliknutím na odkaz.

VZORY ŽIADOSTÍ o overenie odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti nájdete vľavo v menu Aktuálne informácie - Skúšky odbornej spôsobilosti/REGISTER, alebo kliknutím na odkaz.

VZORY OBJEDNÁVOK služieb nájdete vľavo v menu Platené služby, alebo kliknutím na odkaz.

 

Svoje žiadosti posielajte písomne na adresu:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk

prípadne mailom na ruvzbb@vzbb.sk