RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu
Od srdca k srdcu

 

plagat

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojil do kampane Od srdca k srdcu 2018.

Jedným z hlavných cieľov projektu Od srdca k srdcu 2018, na ktorom participuje aj naša Poradňa zdravia od júla 2018, je zachytiť čo najviac osôb s rizikom atriálnej fibrilácie a včas tak predchádzať ochoreniam srdca a ciev. Atriálna fibrilácia – chvenie predsiení srdca - je najčastejšia porucha srdcového rytmu a zároveň hlavný rizikový faktor pre vznik cievnej mozgovej príhody.

Všetkým záujemcom v Poradni zdravia umožníme bezplatné meranie, kde môžete zistiť či Vám nehrozí riziko atriálnej fibrilácie a vysokého tlaku, zároveň Vám odborníci poradia v oblasti zdravého životného štýlu. Objednať sa do Poradne zdravia môžete:

  • telefonicky na čísle 048/4367 440 (ambulancia)
  • elektronicky na poradna.zdravia@vzbb.sk
  • osobne na odd. podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica (odd. podpory zdravia)

Pondelok

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Streda

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Piatok

od 7:00  do 9:30 hod. (odbery, objednaní klienti)

Viac informácií o Poradni zdravia nájdete na http://www.vzbb.sk/sk/poradna_zdravia/index.php