RUVZ Home Page
 
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktuálne informácie > Prehľad správ Slovensky English

9.9.1943 - významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

 

Dňa 9.9.1943 zriadila slovenská vláda nariadením č.123/1943 pobočku Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu pre mikrobiológiu v Banskej Bystrici spolu s pobočkou pre mikrobiologiu v Prešove, pobočkou pre balneológiu a klimatológiu Piešťanoch a pobočkou pre skúmanie potravín v Spišskej Novej Vsi.

Táto pobočka bola predchodcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. V týchto dňoch si teda pripomíname 75. výročie vzniku našej organizácie.

Pobočka Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu v Prešove bola predchodcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

Po rozpade Československa bola zákonom č. 101/1939 Sl. z. zo dňa 11. mája 1939 o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave vytvorená inštitúcia, ktorá mala na starosti vtedajšiu organizáciu a výkon verejného zdravotníctva: Štátny zdravotne-sociálny ústav v Bratislave, ktorý je predchodcom dnešného Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a dňa 11.5.2019 bude dňom 80. výročia založenia inštitucionálneho verejného zdravotníctva na Slovensku.

Úspešná história Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa začala potom písať v pamätných dňoch Slovenského národného povstania, kedy nadporučík v zálohe MUDr. Dionýz Blaškovič na základe rozhodnutia povstaleckého velenia a Zdravotníckej služby zriadil pre potreby povstaleckej armády Diagnostickú stanicu v priestoroch bývalej kaplnky v dnes už starom nemocničnom areáli. Dionýz Blaškovič sa tak stal prvým vedúcim predstaviteľom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Verejné zdravotníctvo v dnešnom ponímaní – ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia alebo v nedávnej minulosti hygiena, epidemiológia, mikrobiológia, netrpelo prílišnou pozornosťou a ústretovosťou vládnych a politických garniture, ale naopak boli v prípadoch mimoriadnych udalostí doň vkladané veľké očakávania!

Verejné zdravotníctvo sa osvedčilo v minulosti aj v súčasnosti a predstavuje pevnú súčasť zdravotníckeho systemu Slovenskej republiky akceptovaného doma aj v zahraničí.

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

Banská Bystrica 3.9.2018