RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Správy
RÚVZ B. Bystrica začína realizovať projekt o vplyve škodlivín zo životného prostredia - 18. decembra 2019
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Oznamovanie kategórie práce 2 - aktualizovaná informácia - 18. decembra 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november - 17. decembra 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 27. novembra 2019
Čítať ďalej...

Ľudia si nevážia, čo majú. Ak klesne zaočkovanosť, choroby sa vrátia. Rozhovor s profesorkou Zuzanou Krištúfkovou v denníku Postoj - 25. novembra 2019
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Informácia - Prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive - 28. októbra 2019
Čítať ďalej...

Verejno-zdravotné aspekty azbestu: azbestová expozícia - minulosť a súčasnosť. Článok zverejnený v Medical practice č. 3/2019 - 9. októbra 2019
Čítať ďalej (pdf)...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 9. októbra 2019
Čítať ďalej...

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania - 25. septembra 2019
Čítať ďalej...

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 27.9.2019 pri príležitosti Svetového dňa srdca - 3. septembra 2019
Čítať ďalej...

V súčasnosti je verejnosť konfrontovaná so spornými názormi o používaní drog. Verejné zdravotníctvo sa touto problematikou zaoberá dávno. Predkladáme odbornej a laickej verejnosti nasledovnú publikáciu. Každý si môže urobiť názor čo je zdravé a čo už nie je zdravé. - 27. augusta 2019
Čítať ďalej (pdf)...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl - 9. augusta 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 16. júla 2019
Čítať ďalej...

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín - 12. júla 2019
Čítať ďalej...

Na projekte ZDRAVÍ spoluŽIACI participuje aj banskobystrický RÚVZ - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Vychádza nová publikácia o verejnom zdravotníctve - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Celosvetová štúdia zisťovania obsahu perzistentných organických znečisťujúcich látok v materskom mlieku – zapojiť sa môžu aj slovenské mamičky - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Oznamovanie údajov 2. kategórie práce - aktualizované informácie - 12. júna 2019
Čítať ďalej...

Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018 - záverečná správa - 7. júna 2019
Čítať ďalej...

Skoncujte s fajčením, prihláste sa na bezplatný kurz odvykania od fajčenia! Zajtra je Svetový deň bez fajčenia - 30. mája 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 22. mája 2019
Čítať ďalej...

Európsky – Slovenský deň obezity - 15. mája 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 9. mája 2019
Čítať ďalej...

11. máj je významný deň histórie slovenského verejného zdravotníctva - 9. mája 2019
Čítať ďalej...

5. máj - Svetový deň čistých rúk - 6. mája 2019
Osvetové materiály s tematikou významu správnej hygieny rúk Čítať ďalej...

MZ SR: Znižujeme administratívnu záťaž pre podnikateľov - 18. apríla 2019
Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka malo znížiť administratívne zaťaženie, oslobodení budú aj od platenia vybraných správnych poplatkov. Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zmeny budú zapracované v návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré MZ SR v najbližšom období predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Tento krok prináša okrem debyrokratizácie aj ušetrenie nákladov na jedného podnikateľa v hodnote niekoľkých stoviek eur. Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 5. apríla 2019
Čítať ďalej...

RÚVZ Banská Bystrica je výučbovým zariadením Slovenskej zdravotníckej univerzity - 29. marca 2019
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2019 - 28. marca 2019
Čítať ďalej...

Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity. Začína kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ - 22. marca 2019
Čítať ďalej...

Ministerstvo zdravotníctva SR: Ochrana zdravia detí - 21. marca 2019
Čítať ďalej...

20. marec - Svetový deň ústneho zdravia. Do materských škôl v Banskej Bystrici príde Zúbková víla s kufrom zdravia - 19. marca 2019
Čítať ďalej...

Počas Týždňa mozgu si precvičte svoje mozgové závity s Poradňou zdravia RÚVZ - 8. marca 2019
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody - 7. marca 2019
Čítať ďalej...

Cenu primátora Banskej Bystrice získal aj MUDr. Josef Komoň - 1. marca 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 15. februára 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 21. januára 2019
Čítať ďalej...

Oznamovanie údajov – 2. kategória práce - 19. decembra 2018
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.) Vás upozorňujeme, že na web stránke ÚVZ SR je už k dispozícii elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 s príslušným usmernením k jeho vypĺňaniu a odosielaniu.
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 26. novembra 2018
Čítať ďalej...

V pondelok štartuje Európsky týždeň boja proti drogám - 16. novembra 2018
Čítať ďalej...

14. novembra - Svetový deň diabetu. Cukrovka je život ohrozujúce ochorenie - 13. novembra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - program - 8. novembra 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 2. novembra 2018
Čítať ďalej...

Tlačová beseda na tému "Je optimálny čas dať sa zaočkovať proti chrípke" - 26. októbra 2018
Čítať ďalej...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania (doplnenie stanoviska zo dňa 4.10.2018) - 19. októbra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - pozvánka - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Začína chrípková sezóna, prečo sa očkovať proti chrípke každý rok? - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí pre seniorov na Poradni zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - pozvánka - 2. októbra 2018
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce - 28. septembra 2018
Čítať ďalej... Leták...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 19. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

9.9.1943 - významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici - 3. septembra 2018
Čítať ďalej...

Surveillance prenosných ochorení v SR poskytuje rad úspešných príkladov činnosti verejného zdravotníctva - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Víťazstvo nad epidémiou eboly (pravda.sk) - 30. júla 2018
Čítať ďalej...

Osýpky sa v stredoslovenskom regióne zatiaľ nevyskytujú, teraz je najvyšší čas zaočkovať nechránených - 24. júla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 23. júla 2018
Čítať ďalej...

Informácia pre poskytovateľov cateringových služieb - 12. júla 2018
Čítať ďalej...

Začali sme realizovať imunologické prehľady v SR – stratégia a praktická realizácia - 10. júla 2018
Čítať ďalej...

Materiály o verejnom zdravotníctve zverejnené v časopise Slovenskej lekárskej komory MEDIKOM - 22. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 19. júna 2018
Čítať ďalej...

Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate v zozname Únie o arómach - 15. júna 2018
Čítať ďalej...

OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 24. mája 2018
Čítať ďalej...

Seminár Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I - 9. mája 2018
Čítať ďalej...

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov - 25. apríla 2018
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - význam očkovania proti osýpkam - infografika ECDC - 24. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 23. apríla 2018
Čítať ďalej...

Svetový deň zdravia 2018 sa venuje nadváhe a obezite - 3. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2018 - 28. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

V pondelok začína Týždeň mozgu, poučí nás aj o tom, čo mu prospieva - 9. marca 2018
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody (World Water Day) - 1. marca 2018
Čítať ďalej...

Ako predísť chrípke - leták - 20. februára 2018
Čítať ďalej...

4. február - Svetový deň boja proti rakovine. Spoločne môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú predstavuje rakovina - 29. januára 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 24. januára 2018
Čítať ďalej...

Archív správ...