RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Správy
Oznámenie o začatí prevádzky - 23. júla 2020
V zmysle § 52 ods. 8 zákona 355/2020 Z. z. je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa § 52 ods. 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva túto skutočnosť a predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 - 3. júla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - 10. júna 2020
Čítať ďalej...

Ako sa správať na kúpalisku - 9. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev - 3. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4. fáza - 2. júna 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - 2. júna 2020
Čítať ďalej...

Profesor MUDr. Cyril Klement, CSc. skončil vo funkcii - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - jasle, škôlky, školy - 25. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa - 21. mája 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike - 20. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - 20. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3. fáza - 19. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - 19. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa od 18.5.2020 - 18. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR regulujúce povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest - výnimka pre umelcov - 12. mája 2020
Čítať ďalej...

Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniac - 12. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby - 7. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza - 6. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia - bohoslužby - 6. mája 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti...) - 30. apríla 2020
Čítať ďalej...

COVID-19 na Slovensku - prehľad aktuálnej situácie k 24.4.2020 - 27. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov - 24. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok režimové opatrenia - 22. apríla 2020
Čítať ďalej...

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - 7. aktualizácia - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu ZSS počas pandémie COVID-19 - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie pre schôdze štátnych orgánov - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie pre nosenie rúšok - 21. apríla 2020
Čítať ďalej...

Analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v okresoch Banská Bystrica a Brezno – stav k 18.4.2020 - 20. apríla 2020
Čítať ďalej...

Od pondelka 20.04.2020 vstúpia do platnosti aktualizované karanténne opatrenia - 20. apríla 2020
Čítať ďalej...

Všeobecné zásady - Krízový plán pre potravinárske prevádzky - 16. apríla 2020
Čítať ďalej...

Mesačná analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Banskobystrickom samosprávnom kraji a v okresoch Banská Bystrica a Brezno – stav k 12.4.2020 - 14. apríla 2020
Čítať ďalej...

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený - 7. apríla 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky - 5. apríla 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre zdravotnícke zariadenia - 31. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti - 30. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární - 30. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

RÚVZ Banská Bystrica ruší konanie skúšok odbornej spôsobilosti až do odvolania - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti - 25. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania - 24. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje karanténne opatrenia - 19. marca 2020
Čítať ďalej...

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 - 17. marca 2020
Čítať ďalej...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Režimové opatrenia hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Rozhodnutie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe od 13.3.2020 - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky v suvislosti s ochorenim COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2 - 13. marca 2020
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2020 - ZMENA TERMÍNU VYŠETRENÍ - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19 - 12. marca 2020
Read more...

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov - 12. marca 2020
Čítať ďalej...

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe - 11. marca 2020
Čítať ďalej...

Aktuálna situácia vo výskyte koronavírusu vo svete - 10. marca 2020
Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - 10. marca 2020
IZOLÁCIA V DOMÁCOM POSTREDÍ...
ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ...


Postupy pre transport pacienta s podozrenim na koronavirusov6 ochorenie COVID-l9 - 9. marca 2020
Čítať ďalej...

Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia spôsobeného novým koronavírusom - 6. marca 2020
Čítať ďalej...

Svetový deň vody 2020 - 26. februára 2020
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. februára 2020
Čítať ďalej...

Aj RÚVZ Banská Bystrica prijíma opatrenia na zvládnutie výskytu infekcií spôsobených novým koronavírusom (2019nCoV) - 28. januára 2020
Čítať ďalej...

USMERNENIE hlavného hygienika SR týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV - 24. januára 2020
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 22. januára 2020
Čítať ďalej...

RÚVZ B. Bystrica začína realizovať projekt o vplyve škodlivín zo životného prostredia - 18. decembra 2019
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Oznamovanie kategórie práce 2 - aktualizovaná informácia - 18. decembra 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november - 17. decembra 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 27. novembra 2019
Čítať ďalej...

Ľudia si nevážia, čo majú. Ak klesne zaočkovanosť, choroby sa vrátia. Rozhovor s profesorkou Zuzanou Krištúfkovou v denníku Postoj - 25. novembra 2019
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Informácia - Prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive - 28. októbra 2019
Čítať ďalej...

Verejno-zdravotné aspekty azbestu: azbestová expozícia - minulosť a súčasnosť. Článok zverejnený v Medical practice č. 3/2019 - 9. októbra 2019
Čítať ďalej (pdf)...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 9. októbra 2019
Čítať ďalej...

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania - 25. septembra 2019
Čítať ďalej...

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí dňa 27.9.2019 pri príležitosti Svetového dňa srdca - 3. septembra 2019
Čítať ďalej...

V súčasnosti je verejnosť konfrontovaná so spornými názormi o používaní drog. Verejné zdravotníctvo sa touto problematikou zaoberá dávno. Predkladáme odbornej a laickej verejnosti nasledovnú publikáciu. Každý si môže urobiť názor čo je zdravé a čo už nie je zdravé. - 27. augusta 2019
Čítať ďalej (pdf)...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl - 9. augusta 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 16. júla 2019
Čítať ďalej...

Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín - 12. júla 2019
Čítať ďalej...

Na projekte ZDRAVÍ spoluŽIACI participuje aj banskobystrický RÚVZ - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Vychádza nová publikácia o verejnom zdravotníctve - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Celosvetová štúdia zisťovania obsahu perzistentných organických znečisťujúcich látok v materskom mlieku – zapojiť sa môžu aj slovenské mamičky - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 17. júna 2019
Čítať ďalej...

Oznamovanie údajov 2. kategórie práce - aktualizované informácie - 12. júna 2019
Čítať ďalej...

Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018 - záverečná správa - 7. júna 2019
Čítať ďalej...

Skoncujte s fajčením, prihláste sa na bezplatný kurz odvykania od fajčenia! Zajtra je Svetový deň bez fajčenia - 30. mája 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 22. mája 2019
Čítať ďalej...

Európsky – Slovenský deň obezity - 15. mája 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 9. mája 2019
Čítať ďalej...

11. máj je významný deň histórie slovenského verejného zdravotníctva - 9. mája 2019
Čítať ďalej...

5. máj - Svetový deň čistých rúk - 6. mája 2019
Osvetové materiály s tematikou významu správnej hygieny rúk Čítať ďalej...

MZ SR: Znižujeme administratívnu záťaž pre podnikateľov - 18. apríla 2019
Podnikateľom a právnickým osobám by sa od budúceho roka malo znížiť administratívne zaťaženie, oslobodení budú aj od platenia vybraných správnych poplatkov. Opatrenia, ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie a vyjsť v ústrety podnikateľskej obci, pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zmeny budú zapracované v návrhu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktoré MZ SR v najbližšom období predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Tento krok prináša okrem debyrokratizácie aj ušetrenie nákladov na jedného podnikateľa v hodnote niekoľkých stoviek eur. Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 5. apríla 2019
Čítať ďalej...

RÚVZ Banská Bystrica je výučbovým zariadením Slovenskej zdravotníckej univerzity - 29. marca 2019
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2019 - 28. marca 2019
Čítať ďalej...

Sedavý životný štýl prispieva k pandémii nadváhy a obezity. Začína kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ - 22. marca 2019
Čítať ďalej...

Ministerstvo zdravotníctva SR: Ochrana zdravia detí - 21. marca 2019
Čítať ďalej...

20. marec - Svetový deň ústneho zdravia. Do materských škôl v Banskej Bystrici príde Zúbková víla s kufrom zdravia - 19. marca 2019
Čítať ďalej...

Počas Týždňa mozgu si precvičte svoje mozgové závity s Poradňou zdravia RÚVZ - 8. marca 2019
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody - 7. marca 2019
Čítať ďalej...

Cenu primátora Banskej Bystrice získal aj MUDr. Josef Komoň - 1. marca 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 15. februára 2019
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 21. januára 2019
Čítať ďalej...

Oznamovanie údajov – 2. kategória práce - 19. decembra 2018
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.) Vás upozorňujeme, že na web stránke ÚVZ SR je už k dispozícii elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 s príslušným usmernením k jeho vypĺňaniu a odosielaniu.
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 26. novembra 2018
Čítať ďalej...

V pondelok štartuje Európsky týždeň boja proti drogám - 16. novembra 2018
Čítať ďalej...

14. novembra - Svetový deň diabetu. Cukrovka je život ohrozujúce ochorenie - 13. novembra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - program - 8. novembra 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 2. novembra 2018
Čítať ďalej...

Tlačová beseda na tému "Je optimálny čas dať sa zaočkovať proti chrípke" - 26. októbra 2018
Čítať ďalej...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania (doplnenie stanoviska zo dňa 4.10.2018) - 19. októbra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - pozvánka - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Začína chrípková sezóna, prečo sa očkovať proti chrípke každý rok? - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí pre seniorov na Poradni zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - pozvánka - 2. októbra 2018
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce - 28. septembra 2018
Čítať ďalej... Leták...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 19. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

9.9.1943 - významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici - 3. septembra 2018
Čítať ďalej...

Surveillance prenosných ochorení v SR poskytuje rad úspešných príkladov činnosti verejného zdravotníctva - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Víťazstvo nad epidémiou eboly (pravda.sk) - 30. júla 2018
Čítať ďalej...

Osýpky sa v stredoslovenskom regióne zatiaľ nevyskytujú, teraz je najvyšší čas zaočkovať nechránených - 24. júla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 23. júla 2018
Čítať ďalej...

Informácia pre poskytovateľov cateringových služieb - 12. júla 2018
Čítať ďalej...

Začali sme realizovať imunologické prehľady v SR – stratégia a praktická realizácia - 10. júla 2018
Čítať ďalej...

Materiály o verejnom zdravotníctve zverejnené v časopise Slovenskej lekárskej komory MEDIKOM - 22. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 19. júna 2018
Čítať ďalej...

Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate v zozname Únie o arómach - 15. júna 2018
Čítať ďalej...

OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 24. mája 2018
Čítať ďalej...

Seminár Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I - 9. mája 2018
Čítať ďalej...

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov - 25. apríla 2018
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - význam očkovania proti osýpkam - infografika ECDC - 24. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 23. apríla 2018
Čítať ďalej...

Svetový deň zdravia 2018 sa venuje nadváhe a obezite - 3. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2018 - 28. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

V pondelok začína Týždeň mozgu, poučí nás aj o tom, čo mu prospieva - 9. marca 2018
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody (World Water Day) - 1. marca 2018
Čítať ďalej...

Ako predísť chrípke - leták - 20. februára 2018
Čítať ďalej...

4. február - Svetový deň boja proti rakovine. Spoločne môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú predstavuje rakovina - 29. januára 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 24. januára 2018
Čítať ďalej...

Archív správ...