RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Správy
Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 21. januára 2019
Čítať ďalej...

Oznamovanie údajov – 2. kategória práce - 19. decembra 2018
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.) Vás upozorňujeme, že na web stránke ÚVZ SR je už k dispozícii elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2 s príslušným usmernením k jeho vypĺňaniu a odosielaniu.
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 26. novembra 2018
Čítať ďalej...

V pondelok štartuje Európsky týždeň boja proti drogám - 16. novembra 2018
Čítať ďalej...

14. novembra - Svetový deň diabetu. Cukrovka je život ohrozujúce ochorenie - 13. novembra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - program - 8. novembra 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 2. novembra 2018
Čítať ďalej...

Tlačová beseda na tému "Je optimálny čas dať sa zaočkovať proti chrípke" - 26. októbra 2018
Čítať ďalej...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania (doplnenie stanoviska zo dňa 4.10.2018) - 19. októbra 2018
Čítať ďalej...

III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - pozvánka - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Začína chrípková sezóna, prečo sa očkovať proti chrípke každý rok? - 15. októbra 2018
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí pre seniorov na Poradni zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - pozvánka - 2. októbra 2018
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce - 28. septembra 2018
Čítať ďalej... Leták...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 19. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu - 5. septembra 2018
Čítať ďalej...

9.9.1943 - významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici - 3. septembra 2018
Čítať ďalej...

Surveillance prenosných ochorení v SR poskytuje rad úspešných príkladov činnosti verejného zdravotníctva - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike - 1. augusta 2018
Čítať ďalej...

Víťazstvo nad epidémiou eboly (pravda.sk) - 30. júla 2018
Čítať ďalej...

Osýpky sa v stredoslovenskom regióne zatiaľ nevyskytujú, teraz je najvyšší čas zaočkovať nechránených - 24. júla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 23. júla 2018
Čítať ďalej...

Informácia pre poskytovateľov cateringových služieb - 12. júla 2018
Čítať ďalej...

Začali sme realizovať imunologické prehľady v SR – stratégia a praktická realizácia - 10. júla 2018
Čítať ďalej...

Materiály o verejnom zdravotníctve zverejnené v časopise Slovenskej lekárskej komory MEDIKOM - 22. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 19. júna 2018
Čítať ďalej...

Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate v zozname Únie o arómach - 15. júna 2018
Čítať ďalej...

OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 24. mája 2018
Čítať ďalej...

Seminár Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I - 9. mája 2018
Čítať ďalej...

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov - 25. apríla 2018
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - význam očkovania proti osýpkam - infografika ECDC - 24. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 23. apríla 2018
Čítať ďalej...

Svetový deň zdravia 2018 sa venuje nadváhe a obezite - 3. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2018 - 28. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

V pondelok začína Týždeň mozgu, poučí nás aj o tom, čo mu prospieva - 9. marca 2018
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody (World Water Day) - 1. marca 2018
Čítať ďalej...

Ako predísť chrípke - leták - 20. februára 2018
Čítať ďalej...

4. február - Svetový deň boja proti rakovine. Spoločne môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú predstavuje rakovina - 29. januára 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 24. januára 2018
Čítať ďalej...

MUDr. Jiřina Dudková slávi tohto roku vzácne jubileum - 28. decembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november - 21. decembra 2017
Čítať ďalej...

Očkovací kalendár na rok 2018 pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých - 21. decembra 2017
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie 7. ročníka kampane "Vyzvi srdce k pohybu" - 4. decembra 2017
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám - 29. novembra 2017
Čítať ďalej...

Ad: Doc. RNDr. Gabriel Guliš: Potrebujeme komplexnú reformu - 28. novembra 2017
Čítať ďalej...

Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II - 23. novembra 2017
Čítať ďalej...

Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli - 14. novembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 14. novembra 2017
Čítať ďalej...

Prof. MUDr. František Patočka (1904 – 1985) – lekár a imunológ - 13. novembra 2017
Čítať ďalej...

Cukrovka sa už stala novodobým strašiakom- 9. novembra 2017
Čítať ďalej...

Clostridium botulinum - článok doc. Novákovej v REVUE MEDICÍNY V PRAXI - 27. októbra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september- 24. októbra 2017
Čítať ďalej...

Základy verejného zdravotníctva - 9. októbra 2017
Čítať ďalej...

Legislatíva – základný pilier verejného zdravotníctva - 6. októbra 2017
Čítať ďalej...

...ešte raz Vavro Šrobár - 3. októbra 2017
Čítať ďalej...

Čestné členstvo prof. Klementa v Československej mikrobiologickej spoločnosti - 29. septembra 2017
Čítať ďalej...

RÚVZ B. Bystrica pozýva na piatok do Európy SC na vyšetrenia. Je Svetový deň srdca - 26. septembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 22. septembra 2017
Čítať ďalej...

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastňuje projektu EuroBioTox - 18. septembra 2017
Čítať ďalej...

Informácie súvisiace s prípadmi kontaminovaných vajec fipronilom - 24. augusta 2017
Čítať ďalej...

Informácia o výskyte škodlivého výrobku – výživový doplnok Zelený jíl - 24. augusta 2017
Čítať ďalej...

Docent Peter Ondruš na návšteve RÚVZ - 22. augusta 2017
Čítať ďalej...

Slovenská verzia článku, ktorý vyšiel v časopise Eurosurveillance. Určite zaujme najmä odborných pracovníkov, epidemiológov, mikrobiológov, verejných zdravotníkov - 22. augusta 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl - 11. augusta 2017
Čítať ďalej...

V renomovanom odbornom časopise Eurosurveillance (Impact factor: 7.202) vyšiel článok, potvrdzujúci a na vedeckej báze dokumentujúci doterajšie zistenia v „kauze cícerovej nátierky“ a s ňou asociovaného prípadu alimentárneho botulizmu - 11. augusta 2017
Čítať ďalej...

Dňa 9. augusta 2017 si pripomíname 150. výročie narodenia politika, národovca a prvého ministra verejného zdravotníctva a telesnej výchovy Československej republiky Vavra Šrobára - 31. júla 2017
Čítať ďalej...

Kmeň Clostridium botulinum A3 izolovaný na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici bol pomenovaný „Banská Bystrica BoNT/A3“ - 31. júla 2017
Čítať ďalej...

Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve? II - 13. júla 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 26. júla 2017
Čítať ďalej...

Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve? I - 28. júla 2017
Čítať ďalej...

Podávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciách - 11. júla 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 13. júna 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 18. mája 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 28. apríla 2017
Čítať ďalej...

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách - 25. apríla 2017
Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií. Dotazník...

Hlavný hygienik SR: Evidujeme jeden importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom. Boli prijaté všetky opatrenia pre zabránenie šírenia osýpok v Slovenskej republike - 24. apríla 2017
Čítať ďalej...

Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo - 24. apríla 2017
Vážení návštevníci našej webovej stránky!
V rámci rozširovania vedomostí odbornej a laickej verejnosti predkladáme súborný článok: Alimentárny botulizmus - staronová výzva pre verejné zdravotníctvo. Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - 24. apríl až 30. apríl 2017 - 18. apríla 2017
Čítať ďalej...

Kontroly mäsa pôvodom z Brazílie v ZSS v Banskobystrickom kraji - 10. apríla 2017
Čítať ďalej...

7. apríl - Svetový deň zdravia - 6. apríla 2017
Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017 je "Depresia - hovorme o nej"
Čítať ďalej...

Hlavný hygienik SR: Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku promptne reagujú a chránia zdravie občanov – reakcia na vyjadrenie Únie hydinárov Slovenska - 4. apríla 2017
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2017 - 28. marca 2017
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie aktivít k Svetovému dňu vody 2017 - 28. marca 2017
Čítať ďalej...

Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie - 23. marca 2017
Čítať ďalej...

Hlavný hygienik SR nariadil mimoriadne kontroly v súvislosti s podozrením na podvod v spojení s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie - 23. marca 2017
Čítať ďalej...

20. marec - Svetový deň ústneho zdravia - 16. marca 2017
Plagát kampane, Prezentácia o ústnom zdraví

Významné ocenenie mieri do banskobystrického RÚVZ - 15. marca 2017
Čítať ďalej...

Základy verejného zdravotníctva - 14. marca 2017
Čítať ďalej...

Mali by sme žiť život prospievajúci mozgu - 10. marca 2017
Čítať ďalej...

Onedlho štartuje celonárodná kampaň "Vyzvi srdce k pohybu" - 8. marca 2017
Plagát kampane, Účastnícky list, Informácie pre detského podporovateľa

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 8. marca 2017
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody - 7. marca 2017
Čítať ďalej...

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - 20. februára 2017
Čítať ďalej...

Informácie pre občanov pri bezodplatnom poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti - 16. februára 2017
Čítať ďalej...

Organizovať lyžiarsky kurz podľa „telocvikári.sk“? Odborníci to neodporúčajú - 8. februára 2017
Čítať ďalej...

AUDIATUR ET ALTERA PARS? Nech je vypočutá aj druhá strana - 2. februára 2017
V súvislosti s opätovným otvorením prípadu „cícerová nátierka“ výrobcu Alfa Bio, s.r.o. niektorými slovenskými printovými aj internetovými (digitálnymi) médiami poskytuje RÚVZ v Banskej Bystrici verejnosti nasledovné informácie: Čítať ďalej...

Prezentácia Alimentárny botulizmus - naše skúsenosti s laboratórnou diagnostikou - 2. februára 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 20. januára 2017
Čítať ďalej...

Archív správ...