RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
Aktualne informácie > Prehľad správ Slovensky English

Správy
Seminár Chemické analýzy vo verejnom zdravotníctve I - 9. mája 2018
Čítať ďalej...

Geografické názvy v mikrobiológii, mikroorganizmy pomenované podľa českých a slovenských mikrobiológov - 25. apríla 2018
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - význam očkovania proti osýpkam - infografika ECDC - 24. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 23. apríla 2018
Čítať ďalej...

Svetový deň zdravia 2018 sa venuje nadváhe a obezite - 3. apríla 2018
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2018 - 28. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 14. marca 2018
Čítať ďalej...

V pondelok začína Týždeň mozgu, poučí nás aj o tom, čo mu prospieva - 9. marca 2018
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody (World Water Day) - 1. marca 2018
Čítať ďalej...

Ako predísť chrípke - leták - 20. februára 2018
Čítať ďalej...

4. február - Svetový deň boja proti rakovine. Spoločne môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú predstavuje rakovina - 29. januára 2018
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 24. januára 2018
Čítať ďalej...

MUDr. Jiřina Dudková slávi tohto roku vzácne jubileum - 28. decembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november - 21. decembra 2017
Čítať ďalej...

Očkovací kalendár na rok 2018 pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých - 21. decembra 2017
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie 7. ročníka kampane "Vyzvi srdce k pohybu" - 4. decembra 2017
Čítať ďalej...

ÚVZ SR: Umývajte si ruky často, predídete tým najčastejším infekčným chorobám - 29. novembra 2017
Čítať ďalej...

Ad: Doc. RNDr. Gabriel Guliš: Potrebujeme komplexnú reformu - 28. novembra 2017
Čítať ďalej...

Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva II - 23. novembra 2017
Čítať ďalej...

Špecializované pracovisko pre diagnostiku Clostridium botulinum v potravinách a klinickom materiáli - 14. novembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 14. novembra 2017
Čítať ďalej...

Prof. MUDr. František Patočka (1904 – 1985) – lekár a imunológ - 13. novembra 2017
Čítať ďalej...

Cukrovka sa už stala novodobým strašiakom- 9. novembra 2017
Čítať ďalej...

Clostridium botulinum - článok doc. Novákovej v REVUE MEDICÍNY V PRAXI - 27. októbra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september- 24. októbra 2017
Čítať ďalej...

Základy verejného zdravotníctva - 9. októbra 2017
Čítať ďalej...

Legislatíva – základný pilier verejného zdravotníctva - 6. októbra 2017
Čítať ďalej...

...ešte raz Vavro Šrobár - 3. októbra 2017
Čítať ďalej...

Čestné členstvo prof. Klementa v Československej mikrobiologickej spoločnosti - 29. septembra 2017
Čítať ďalej...

RÚVZ B. Bystrica pozýva na piatok do Európy SC na vyšetrenia. Je Svetový deň srdca - 26. septembra 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 22. septembra 2017
Čítať ďalej...

RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zúčastňuje projektu EuroBioTox - 18. septembra 2017
Čítať ďalej...

Informácie súvisiace s prípadmi kontaminovaných vajec fipronilom - 24. augusta 2017
Čítať ďalej...

Informácia o výskyte škodlivého výrobku – výživový doplnok Zelený jíl - 24. augusta 2017
Čítať ďalej...

Docent Peter Ondruš na návšteve RÚVZ - 22. augusta 2017
Čítať ďalej...

Slovenská verzia článku, ktorý vyšiel v časopise Eurosurveillance. Určite zaujme najmä odborných pracovníkov, epidemiológov, mikrobiológov, verejných zdravotníkov - 22. augusta 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl - 11. augusta 2017
Čítať ďalej...

V renomovanom odbornom časopise Eurosurveillance (Impact factor: 7.202) vyšiel článok, potvrdzujúci a na vedeckej báze dokumentujúci doterajšie zistenia v „kauze cícerovej nátierky“ a s ňou asociovaného prípadu alimentárneho botulizmu - 11. augusta 2017
Čítať ďalej...

Dňa 9. augusta 2017 si pripomíname 150. výročie narodenia politika, národovca a prvého ministra verejného zdravotníctva a telesnej výchovy Československej republiky Vavra Šrobára - 31. júla 2017
Čítať ďalej...

Kmeň Clostridium botulinum A3 izolovaný na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici bol pomenovaný „Banská Bystrica BoNT/A3“ - 31. júla 2017
Čítať ďalej...

Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve? II - 13. júla 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 26. júla 2017
Čítať ďalej...

Kto robí vedu a výskum vo verejnom zdravotníctve? I - 28. júla 2017
Čítať ďalej...

Podávanie „tatárskych biftekov“ v reštauráciách - 11. júla 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj - 13. júna 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 18. mája 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 28. apríla 2017
Čítať ďalej...

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách - 25. apríla 2017
Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií. Dotazník...

Hlavný hygienik SR: Evidujeme jeden importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom. Boli prijaté všetky opatrenia pre zabránenie šírenia osýpok v Slovenskej republike - 24. apríla 2017
Čítať ďalej...

Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo - 24. apríla 2017
Vážení návštevníci našej webovej stránky!
V rámci rozširovania vedomostí odbornej a laickej verejnosti predkladáme súborný článok: Alimentárny botulizmus - staronová výzva pre verejné zdravotníctvo. Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - 24. apríl až 30. apríl 2017 - 18. apríla 2017
Čítať ďalej...

Kontroly mäsa pôvodom z Brazílie v ZSS v Banskobystrickom kraji - 10. apríla 2017
Čítať ďalej...

7. apríl - Svetový deň zdravia - 6. apríla 2017
Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017 je "Depresia - hovorme o nej"
Čítať ďalej...

Hlavný hygienik SR: Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku promptne reagujú a chránia zdravie občanov – reakcia na vyjadrenie Únie hydinárov Slovenska - 4. apríla 2017
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek vody prinesených občanmi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici počas Svetového dňa vody 2017 - 28. marca 2017
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie aktivít k Svetovému dňu vody 2017 - 28. marca 2017
Čítať ďalej...

Odporúčanie hlavného hygienika SR smerom k prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania a k občanom v súvislosti s podozrením podvodu na mäse a mäsových výrobkoch z Brazílie - 23. marca 2017
Čítať ďalej...

Hlavný hygienik SR nariadil mimoriadne kontroly v súvislosti s podozrením na podvod v spojení s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie - 23. marca 2017
Čítať ďalej...

20. marec - Svetový deň ústneho zdravia - 16. marca 2017
Plagát kampane, Prezentácia o ústnom zdraví

Významné ocenenie mieri do banskobystrického RÚVZ - 15. marca 2017
Čítať ďalej...

Základy verejného zdravotníctva - 14. marca 2017
Čítať ďalej...

Mali by sme žiť život prospievajúci mozgu - 10. marca 2017
Čítať ďalej...

Onedlho štartuje celonárodná kampaň "Vyzvi srdce k pohybu" - 8. marca 2017
Plagát kampane, Účastnícky list, Informácie pre detského podporovateľa

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 8. marca 2017
Čítať ďalej...

22. marec - Svetový deň vody - 7. marca 2017
Čítať ďalej...

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov - 20. februára 2017
Čítať ďalej...

Informácie pre občanov pri bezodplatnom poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti - 16. februára 2017
Čítať ďalej...

Organizovať lyžiarsky kurz podľa „telocvikári.sk“? Odborníci to neodporúčajú - 8. februára 2017
Čítať ďalej...

AUDIATUR ET ALTERA PARS? Nech je vypočutá aj druhá strana - 2. februára 2017
V súvislosti s opätovným otvorením prípadu „cícerová nátierka“ výrobcu Alfa Bio, s.r.o. niektorými slovenskými printovými aj internetovými (digitálnymi) médiami poskytuje RÚVZ v Banskej Bystrici verejnosti nasledovné informácie: Čítať ďalej...

Prezentácia Alimentárny botulizmus - naše skúsenosti s laboratórnou diagnostikou - 2. februára 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december - 20. januára 2017
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november - 16. decembra 2016
Čítať ďalej...

Stanovisko k Svetovému dňu AIDS v rámci Slovenského predsedníctva v Rade EÚ - 1. decembra 2016
slovensky, anglicky

Akreditácia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 28. novembra 2016
Čítať ďalej...

Siedmaci po celom Slovensku pracujú na najlepšej protidrogovej nástenke - 23. novembra 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október - 14. novembra 2016
Čítať ďalej...

Pozývame Vás na II. Konzultačný deň NRC zriadených na RÚVZ BB na oddelení lekárskej mikrobiológie a laboratória lekárskej virológie, ktorý sa uskutoční dňa 15.11.2016 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti RÚVZ BB
Pozvánka, Program

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september - 11. októbra 2016
Čítať ďalej...

Vyšla nová publikácia o verejnom zdravotníctve - 10.októbra 2016
Čítať ďalej...

Tlak na psychiku narastá - aj na to upozorňuje Svetový deň duševného zdravia - 7. októbra 2016
Čítať ďalej...

Pozývame Vás pri príležitosti kampane MOST a Svetového dňa srdca v stredu 28. 9. 2016 na Deň otvorených dverí Poradne pre optimalizáciu pohybovej aktivity - 23. septembra 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august - 19. septembra 2016
Čítať ďalej...

Žltačka typu A – preventívne a represívne opatrenia - 25. augusta 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl - 18. augusta 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún - 4. augusta 2016
Čítať ďalej...

Okolie B. Bystrice a Brezna poskytuje v lete dosť možností na kúpanie - 4. júla 2016
Čítať ďalej...

Stanovisko k prebiehajúcemu epidemickému výskytu kliešťovej encefalitídy na Slovensku - 22. júna 2016
Čítať ďalej...

Aktivity k Svetovému dňu Pohybom ku zdraviu v mesiaci jún - 13. júna 2016
Čítať ďalej...

Na Slovensku je možnosť dať si vyšetriť odstráneného kliešťa na rickettsie a pôvodcu lymskej boreliózy - 7. júna 2016
Čítať ďalej...

UPOZORNENIE! Z dôvodu zmeny a konfigurácie mailového servera môže dôjsť k výpadku mailových služieb RÚVZ v najbližších dňoch. Doručenie mailov na RÚVZ si overte telefonicky. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme. - 3. júna 2016

Povinnosti organizátora zotavovacieho podujatia pre deti - 3. júna 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl - 12. mája 2016
Čítať ďalej...

Monitorovanie vplyvu černobyľskej havárie pracovníkmi oddelenia hygieny žiarenia Krajskej hygienickej stanice Banská Bystrica na území Stredoslovenského kraja, apríl - máj 1986 - 4. mája 2016
Čítať ďalej...

Od zajtra začína RÚVZ v B. Bystrici aktivity Pohybom ku zdraviu - 3. mája 2016
Čítať ďalej...

Obnovenie spolupráce RÚVZ s mestom – bezplatné poradenstvo pre občanov - 28. apríla 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec - 14. apríla 2016
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie aktivít k Svetovému dňu vody 2016 - 30. marca 2016
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek pitných vôd prinesených občanmi do RÚVZ Banská Bystrica počas Svetového dňa vody 2016 - 29. marca 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac február - 23. marca 2016
Čítať ďalej...

Bude sa chrániť zdravie pri práci s pomocou pracovnej zdravotnej služby alebo nie? - 17. marca 2016
Čítať ďalej...

Na činnosť, výkonnosť i zlyhávanie mozgu chce upozorniť Týždeň mozgu 2016 - 14. marca 2016
Čítať ďalej...

Svetový deň vody (World Water Day) - 22. marec 2016 - 1. marca 2016
Čítať ďalej...

Vyšla unikátna dvojjazyčná publikácia o terminológii verejného zdravotníctva - 24. februára 2016
Čítať ďalej...

Spomienka na MUDr. Adelu Palanovú, CSc. - 15. februára 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január - 15. februára 2016
Čítať ďalej...

K Svetovému dňu proti rakovine pripravil akcie aj banskobystrický RÚVZ - 1. februára 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac december 2015 - 13. januára 2016
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac november 2015 - 21. december 2015
Čítať ďalej...

Informácia: HS Majonéza - nevyhovujúci výrobok - 9. december 2015
Čítať ďalej...

Výsledky súťaže 6. ročníka celoslovenskej kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ v r. 2015 - 4. december 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október 2015 - 3. december 2015
Čítať ďalej...

Nemecký inštitút potvrdil výsledky banskobystrického RÚVZ - 12. november 2015
Čítať ďalej...

Botulizmus: Fakty a argumenty V - 12. november 2015
Čítať ďalej...

14. novembra si pripomíname Svetový deň diabetu - 11. november 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno - 23. október 2015
za mesiac august 2015, za mesiac september 2015,

Memorandum o spolupráci RÚVZ a jednou z fakúlt UMB - 22. október 2015
Čítať ďalej...

Národné referenčné centrum pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu organizuje 1. Konzultačný deň NRC, ktorý sa bude konať dňa 3.11.2015 v zasadacej miestnosti RÚVZ Banská Bystrica so začiatkom o 9.00 hod. - 16. október 2015
Pozvánka, Program

Stanovisko RÚVZ v B. Bystrici k prípadu botulizmu - 14. október 2015
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí v RÚVZ v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 14. október 2015
Čítať ďalej...

Prichádza chrípková sezóna - 2. október 2015
Čítať ďalej...

Letáky pre rómsku komunitu o prevencii proti kliešťom a chrípke - 10. september 2015
Čítať ďalej...

Epidemiologický informačný systém informuje o výskyte infekčných ochorení aj na facebooku - 26. august 2015
Čítať ďalej...

Upozornenie pre organizátorov hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia - 24. august 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl 2015 - 14. august 2015
Čítať ďalej...

Preplávajme letom bezpečne - 4. august 2015
Čítať ďalej...

Nová publikácia upozorňuje na závažné témy medzinárodného verejného zdravotníctva - 28. júl 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún 2015 - 17. júl 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj 2015 - 23. jún 2015
Čítať ďalej...

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike - usmernenie hlavného hygienika SR - 18. jún 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl 2015 - 25. máj 2015
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň 2015 - 24. apríl 2015
Čítať ďalej...

Informácia o výskyte škodlivého výrobku – hlbokozmrazené kuracie stehná bez kosti a kože, pôvodom z Poľska - 22. apríl 2015
Čítať ďalej...

Slovenka roka 2015 - nominácia v kategórii zdravotníctvo - 13. apríl 2015
Čítať ďalej...

Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny - leták - 9. apríl 2015
Čítať ďalej...

Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín - 7. apríl 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2015 - 1. apríl 2015
Čítať ďalej...

Výsledky laboratórnych skúšok vzoriek pitných vôd prinesených občanmi do RÚVZ Banská Bystrica počas Svetového dňa vody 2015 - 27. marec 2015
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie aktivít k Svetovému dňu vody 2015 - 27. marec 2015
Čítať ďalej...

Onedlho odštartuje celonárodná kampaň Vyzvi srdce k pohybu - 13. marec 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2015 - 6. marec 2015
Čítať ďalej...

Svetový deň vody - 4. marec 2015
Čítať ďalej...

Komentár k výskytu ARO a ChPO v chrípkovej sezóne 2014/2015 - 4. marec 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac december 2014 - 21. január 2015
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac november 2014 - 21. január 2015
Čítať ďalej...

Zdravotný dohľad pre zamestnancov - 14. január 2015
Čítať ďalej...

Manažment hluku a ochrana zdravia - 10. december 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac október 2014 - 2. december 2014
Čítať ďalej...

I. Konzultačný deň národných referenčných centier RÚVZ B.Bystrica - 24. november 2014
Pozvánka, Program

O antibiotikách - 20. november 2014
Čítať ďalej...

Seminár "Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa platnej legislatívy" - 18. november 2014
Dňa 21.11.2014 o 10:00 hod. vo veľkej zasadačke RÚVZ
Čítať ďalej...

Antibiotická rezistencia sa stala vážnym celosvetovým problémom - 18. november 2014
Čítať ďalej...

Na festivale diabetu sa podieľa aj RÚVZ B. Bystrica - 14. november 2014
Čítať ďalej...

Zdravotnícke pracoviská a odborníci sa pripravujú na Ebolu - 23. október 2014
Čítať ďalej...

Európsky týždeň BOZP - 20. október 2014
Dňa 22.10.2014 v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod. Deň otvorených dverí
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac september 2014 - 20. október 2014
Čítať ďalej...

Hovorme o jedle - druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity - 13. október 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac august 2014 - 3. október 2014
Čítať ďalej...

Vyjadrenie RÚVZ B. Bystrica ku kauze Moskovská - 1. október 2014
Čítať ďalej...

Riaditeľ ECDC Marc Sprenger o návšteve RÚVZ - 30. september 2014
Čítať ďalej...

Nikdy nie je priskoro, no zároveň prineskoro, začať sa starať o svoje srdce - 24. september 2014
Čítať ďalej...

Legislatíva v SR umožňuje dodávať pitnú vodu aj bez dezinfekcie - 16. september 2014
Čítať ďalej...

Banskobystrický RÚVZ navštívi riaditeľ ECDC Marc Sprenger - 11. september 2014
Čítať ďalej...

Aréna zdravého životného štýlu v meste - 11. september 2014
Čítať ďalej...

12. september 2014 - Európsky deň ústneho zdravia - 10. september 2014
Čítať ďalej...

Hemoragická horúčka Ebola - informačný leták - 9. september 2014
Čítať ďalej...

Odborníci sa na Starých Horách venujú sledovaniu chronických chorôb v SR - 4. september 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl 2014 - 25. august 2014
Čítať ďalej...

Počas SNP vznikla zásluhou Dionýza Blaškoviča v B. Bystrici diagnostická stanica - 22. august 2014
Čítať ďalej...

Prehľad základných ukazovateľov o chronických neprenosných ochoreniach v SR - 13. august 2014
Čítať ďalej...

Súhrnná informácia o epidémii Eboly - 12. august 2014
Čítať ďalej...

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola - 12. august 2014
Čítať ďalej...

Vírusové ochorenie Ebola – informácia pre cestujúcich - 8. august 2014
Čítať ďalej...

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola - 8. august 2014
Čítať ďalej...

Hygienik MUDr. Vojtech Cmarko predbehol svojou prácou a postojmi dobu - 7. august 2014
Čítať ďalej...

Nebezpečné výrobky na tetovanie - 31. júl 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún 2014 - 21. júl 2014
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2013/2014 - 25. jún 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj 2014 - 16. jún 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl 2014 - 20. máj 2014
Čítať ďalej...

V SR evidujeme zvýšený výskyt kliešťov a aj ochorení, ktoré prenášajú - 19. máj 2014
Čítať ďalej...

Pohyb je základom zdravia - na Slovensku sa však hýbeme málo - 9. máj 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec 2014 - 7. máj 2014
Čítať ďalej...

38. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - 1. informácia - 7. máj 2014
Čítať ďalej...

Celoslovenská výtvarná súťaž mládeže s protidrogovou tematikou má už 20 rokov - 5. máj 2014
Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň 2014 - 22. apríl 2014
Čítať ďalej...

Vyhodnotenie aktivít k Svetovému dňu vody 2014 - 4. apríl 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2014 - 27. marec 2014
Čítať ďalej...

Téma mozgu už po siedmykrát v pozornosti slovenských odborníkov - 6. marec 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2014 - 6. marec 2014
Čítať ďalej...

Svetový deň vody s témou „VODA a ENERGIE“ - 3. marec 2014
Čítať ďalej...

Regionálne úrady verejného zdravotníctva pod ESO nepôjdu - 29. január 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac december 2013 - 16. január 2014
Čítať ďalej...

Očkovací kalendár pre rok 2014 v elektronickej podobe - 15. január 2014
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac november 2013 - 15. december 2013
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU v B. Bystrici - 5. december 2013
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac október 2013 - 27. november 2013
Čítať ďalej...

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň
„Vyzvi srdce k pohybu“?
- 21. november 2013
Čítať ďalej...

Európsky týždeň boja proti drogám - 19. november 2013

štartuje súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku
Čítať ďalej...

Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ - 11. november 2013

o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia
Čítať ďalej...

Začal Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 22. október 2013

23.10.2013 v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. Deň otvorených dverí
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 22. október 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac september 2013
Čítať ďalej...

Európsky týždeň BOZP - 17. október 2013

23.10.2013 v čase od 8:30 hod. do 14:30 hod. Deň otvorených dverí
Čítať ďalej...

Svetový deň výživy - 15. október 2013

- frontálny útok na obezitu...
Čítať ďalej...

Svetový deň duševného zdravia - 9. október 2013

Tento rok sa orientuje predovšetkým na duševné zdravie detí
Čítať ďalej...

Vyšla nová publikácia - 3. október 2013

Biologické a chemické zbrane - pripravenosť a odpoveď
Čítať ďalej...

Svetový deň srdca - 24. september 2013

Príďte si zmerať tlak i cholesterol...
Čítať ďalej...

Informácia o sťahovaní výrobku z predaja - Essence eye make up remover oil-free - 5. august 2013
Čítať ďalej...

Každoročne opakujúci sa problém - kliešte - 1. august 2013
Čítať ďalej...

Viedenská deklarácia o výžive a neprenosných ochoreniach - 1. august 2013
Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečného kozmetického výrobku - Denta Plus Kids 2 - 6, strawberry tooth gel - 25. júl 2013
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 19. júl 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac jún 2013
Čítať ďalej...

Odborné usmernenie - 28. jún 2013

Ochrana zdravia pri práci a nová klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 27. jún 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj 2013
Čítať ďalej...

Deň zodpovednosti - 20. jún 2013

Kampaň o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov
Čítať ďalej...

Zber a manipulácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení spoločného stravovania - 13. jún 2013

Informácia pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania
Čítať ďalej...

31. máj - Svetový deň bez tabaku - 28. máj 2013

RÚVZ pripravil aktivity zamerané na prevenciu a zanechanie tabakovej závislosti.
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 15. máj 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl 2013
Čítať ďalej...

Pozvánka - 6. máj 2013

na 5. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život)
Čítať ďalej...

Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9) u ľudí v Číne - 29. apríl 2013

Prezentácia z porady regionálnych hygienikov
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 16. apríl 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec 2013
Čítať ďalej...

Aktivity a činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR pre zdravie občanov - 4. apríl 2013

Informačné letáky pre širokú odbornú i laickú verejnosť
Čítať ďalej...

Vyzvi srdce k pohybu - 21. marec 2013

5. ročník kampane a súťaže s ňou spojenej prebieha od 8.4. do 30.6.2013
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 18. marec 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2013
Čítať ďalej...

Svetový deň vody - 8. marec 2013

s témou „Spolupráca v oblasti vody“ - 22. marec 2013
Čítať ďalej...

Týždeň mozgu - 7. marec 2013

začína od pondelka 11. marca
Čítať ďalej...

Peľová informačná služba - 6. marec 2013

v SR už spustila svoj monitoring
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 22. február 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2013
Čítať ďalej...

Informácia o cukrovinkách / wafle z Poľska - 22. január 2013

vyrobených zo sušeného mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 17. január 2013

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac december 2012
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 21. december 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac november 2012
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 26. november 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac október 2012
Čítať ďalej...

Každou cigaretou si skracujete život o 5 minút! - 15. november 2012

Fajčenie ubližuje fajčiarom, ale aj ich blízkym...
Čítať ďalej...

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj - 9. november 2012

31.10.2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre RÚVZ B.Bystrica Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Čítať ďalej... (pdf)

Chrípkové obdobie prichádza - 25. október 2012

S nástupom chladnejších dní prichádza obdobie zvýšeného výskytu akútnych ochorení dýchacích ciest a chrípky
Čítať ďalej...

Opatrenie o dočasnom zákaze alkoholu vyrobeného v ČR - 10. október 2012

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s okamžitou platnosťou od. 17. hodiny 9. októbra 2012 nové Opatrenie
Čítať ďalej...

Zmena správnych poplatkov - 28. september 2012

s účinnosťou od 1. októbra 2012
Čítať ďalej...

1. október je Medzinárodný deň seniorov - 28. september 2012

Seniori by privítali viac pozornosti od spoločnosti
Čítať ďalej...

Rozhodnutie ÚVZ SR - 19. september 2012

dočasný zákaz uvádzať, predávať a používať liehoviny s obsahom etanolu od 20 percent vyrobené na území Českej republiky
Čítať ďalej...

Alzheimerova choroba sa stáva celospoločenským problémom - 18. september 2012

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 13. august 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac júl 2012
Čítať ďalej...

Pozvánka - 6. júl 2012

Dňa 19.7.2012 sa uskutoční ďalší seminár v rámci projektu „Tvorba a realizácia systému vzdelávania zamestnancov RÚVZ v SR“
Čítať ďalej...

Deň zodpovednosti je o zodpovednej konzumácii alkoholu - 29. jún 2012

Deň zodpovednosti - kampaň o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov
Čítať ďalej...

37. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu - 28. jún 2012

16. – 17. október 2012, Kúpele Nový Smokovec
Čítať ďalej...

Permanentný boj proti fajčeniu má zmysel - 27. jún 2012

V roku 2012 sa konal už 9. ročník súťaže pre fajčiarov "Prestaň a vyhraj 2012"
Čítať ďalej...

Cigaretu za jablko vymenilo v B. Bystrici a Brezne 61 fajčiarov - 27. jún 2012

Kampaň sa uskutočnila 31.5.2012 v rámci Svetového dňa bez tabaku
Čítať ďalej...

XX. vedecko-odborná konferencia - 19. jún 2012

Životné podmienky a zdravie 2012.
I. informácia a záväzná prihlaska na konferenciu...
Čítať ďalej...

Kvapavka (gonorea) - 14. jún 2012

V posledných rokoch je celosvetovým problémom nárast rezistencie gonokokov na takmer všetky skupiny antibiotík
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 14. jún 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj 2012
Čítať ďalej...

Informácia o konaní Slávnostnej akadémie - 12. jún 2012

pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti
Čítať ďalej...

Verejné zdravotníctvo si pripomína 60. výročie svojho konštituovania - 6. jún 2012

Čítať ďalej...

Namiesto cigarety si dajte jablko! - 28. máj 2012

Kampaň sa uskutoční 31.5.2012 v B. Bystrici na Námestí SNP a v Brezne na Hlavnom námestí...
Čítať ďalej...

Pohybom ku zdraviu - 30. apríl 2012

10. máj - Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

Čítať ďalej...

Európsky imunizačný týždeň - 25. apríl 2012

od 21. do 27. 4. 2012
Čítať ďalej...

XI. Červenkove dni preventívnej medicíny - 20. apríl 2012

9. - 11. mája 2012 v Banskej Bystrici. Program podujatia...
Čítať ďalej...

Prestaň fajčiť a vyhraj! - 19. apríl 2012

Súťaž pre fajčiarov bude trvať od 1. do 31. mája 2012
Čítať ďalej...

Kampaň - 13. apríl 2012

Hygiena a dezinfekcia rúk
Čítať ďalej...

Pitná voda v Sásovej - 13. apríl 2012

Voda vo verejnom vodovode v mestskej časti Banská Bystrica – Sásová je zdravotne bezpečná
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 13. apríl 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac marec 2012
Čítať ďalej...

Voda vo verejnom vodovode Pohronský Bukovec - 12. apríl 2012

je znova zdravotne bezpečná
Čítať ďalej...

Zbierka - 11. apríl 2012

V piatok 13. apríla 2012 v Deň narcisov bude v Brezne zbierka na podporu onkologických zariadení a projektov
Čítať ďalej...

Pozvánka - 3. apríl 2012

Dňa 25.4.2012 sa uskutoční ďalší seminár v rámci projektu „Tvorba a realizácia systému vzdelávania zamestnancov RÚVZ v SR“
Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí - 3. apríl 2012

Dňa 5.4.2012 v rámci Svetového dňa zdravia bude na RÚVZ deň otvorených dverí
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 13. marec 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac február 2012
Čítať ďalej...

Svetový deň vody - 12. marec 2012

s témou „Voda a bezpečnosť potravín“ - 22. marec 2012
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 17. február 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac január 2012
Čítať ďalej...

Poradňa pre očkovanie - 20. január 2012

Poskytujeme konzultačnú činnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním
Čítať ďalej...

Výskyt infekčných ochorení - 20. január 2012

Situácia v okrese Banská Bystrica a Brezno za mesiac december 2011
Čítať ďalej...