RUVZ Home Page
 
 

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

 
  Akreditácia Slovensky English
Osvedčenia
 
Joint ISO_ILAC_IAF Communiqué on the Management System Requirements of ISO/IEC 17025:2005, General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Osvedčenie o akreditácii
Rozsah akreditácie
Rozsah akreditácie