RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
30. Mar. 2020
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo KONZULTÁCIE a PORADENSTVO
pre podnikateľské subjekty a verejnosť
OZNAM:
Ak váš lekár neordinuje, neviete kto ho zastupuje alebo sa vám nedarí s ním spojiť (napr. nemôžete sa dovolať, neodpovedá na elektronickú komunikáciu), kontaktujte oddelenie zdravotníctva BBSK - kontakty nájdete tu: https://www.bbsk.sk/Kontakt
alebo kontaktujte Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - pobočka Banská Bystrica http://www.udzs-sk.sk/web/sk/pobocka-banska-bystrica


logo Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29. marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti
30. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a pohotovostných lekární
30. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu
25. marca 2020

Čítať ďalej...

RÚVZ Banská Bystrica ruší konanie skúšok odbornej spôsobilosti až do odvolania
25. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb
25. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti
25. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia týkajúce sa zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy od 24.03.2020 do odvolania
24. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje karanténne opatrenia
19. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020
17. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia
13. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Režimové opatrenia hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia
13. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Rozhodnutie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe od 13.3.2020
13. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky v suvislosti s ochorenim COVID-19 spôsobeným koronavirusom SARS-CoV-2
13. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Svetový deň vody 2020 - ZMENA TERMÍNU VYŠETRENÍ
12. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19
12. marca 2020

Read more...

logo Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
12. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov
12. marca 2020

Čítať ďalej...

logo Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
11. marca 2020

Čítať ďalej...

map Aktuálna situácia vo výskyte koronavírusu vo svete
10. marca 2020


Čítať ďalej...

logo Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - 10. marca 2020
IZOLÁCIA V DOMÁCOM POSTREDÍ...
ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ...

logo Postupy pre transport pacienta s podozrenim na koronavirusov6 ochorenie COVID-l9
9. marca 2020


Čítať ďalej...

logo Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatrenia v súvislosti s výskytom ochorenia spôsobeného novým koronavírusom
6. marca 2020


Čítať ďalej...

logo Svetový deň vody 2020
26. februára 2020

Čítať ďalej...

logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac január
14. februára 2020

Čítať ďalej...

obr Aj RÚVZ Banská Bystrica prijíma opatrenia na zvládnutie výskytu infekcií spôsobených novým koronavírusom (2019nCoV)
28. januára 2020

Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
 ZÁKAZNÍCKY PRIESKUM
 dotazník
logo COVID-19
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Plán seminárov
v roku 2019
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
logo Epidemiologická
situácia
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
logo Botulizmus
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 259746 návštevník.