RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
21. Nov. 2019
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...


logo ÚVZ SR: Informácia - Prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive
28. októbra 2019


Čítať ďalej...

obr Verejno-zdravotné aspekty azbestu: azbestová expozícia - minulosť a súčasnosť
Článok zverejnený v Medical practice č. 3/2019
15. októbra 2019


Čítať ďalej (pdf)...

logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac september
9. októbra 2019

Čítať ďalej...

obr Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania
25. septembra 2019

Čítať ďalej...

logo Pozývame Vás na Deň otvorených dverí
dňa 27.9.2019 pri príležitosti
Svetového dňa srdca
3. septembra 2019

Čítať ďalej...

nahlad V súčasnosti je verejnosť konfrontovaná so spornými názormi o používaní drog. Verejné zdravotníctvo sa touto problematikou zaoberá dávno. Predkladáme odbornej a laickej verejnosti nasledovnú publikáciu. Každý si môže urobiť názor čo je zdravé a čo už nie je zdravé.
27. augusta 2019

Čítať ďalej (pdf)...

obr Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
12. júla 2019

Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
logo Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť
 ZÁKAZNÍCKY PRIESKUM
 dotazník
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Plán seminárov
v roku 2019
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
logo Epidemiologická
situácia
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
logo Botulizmus
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 231435 návštevník.