RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
28. Feb. 2017
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


obr Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
20. februára 2017
Čítať ďalej...

obr Informácie pre občanov pri bezodplatnom poskytovaní hotových pokrmov na verejnosti
16. februára 2017

Čítať ďalej...

logo Organizovať lyžiarsky kurz podľa „telocvikári.sk“? Odborníci to neodporúčajú
8. februára 2017

Čítať ďalej...

obr AUDIATUR ET ALTERA PARS?
Nech je vypočutá aj druhá strana
2. februára 2017
V súvislosti s opätovným otvorením prípadu „cícerová nátierka“ výrobcu Alfa Bio, s.r.o. niektorými slovenskými printovými aj internetovými (digitálnymi) médiami poskytuje RÚVZ v Banskej Bystrici verejnosti nasledovné informácie: Čítať ďalej...

obr Prezentácia Alimentárny botulizmus - naše skúsenosti s laboratórnou diagnostikou
2. februára 2017

Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb   Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi   Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
  Monitoring kvality pitnej vody   Epidemiologický informačný systém
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Očkovací
kalendár
Poradňa
pre očkovanie
Prenájom zasadacích priestorov
Epidemiologický informačný systém
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Monitoring kvality pitnej vody
Ste 52932 návštevník.