RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
28. Jun. 2017
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac máj
13. júna 2017

Čítať ďalej...

logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac apríl
18. mája 2017

Čítať ďalej...

Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách
25. apríla 2017
Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií. Dotazník...

logo Hlavný hygienik SR: Evidujeme jeden importovaný prípad osýpok s ľahkým priebehom. Boli prijaté všetky opatrenia pre zabránenie šírenia osýpok v Slovenskej republike
24. apríla 2017
Čítať ďalej...

logo Alimentárny botulizmus – staronová výzva pre verejné zdravotníctvo
24. apríla 2017
Vážení návštevníci našej webovej stránky!
V rámci rozširovania vedomostí odbornej a laickej verejnosti predkladáme súborný článok: Alimentárny botulizmus - staronová výzva pre verejné zdravotníctvo. Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 89274 návštevník.