RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
18. Oct. 2018
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...


obr III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - pozvánka
15. októbra 2018

Čítať ďalej...

obr Začína chrípková sezóna, prečo sa očkovať proti chrípke každý rok?
15. októbra 2018

Čítať ďalej...

logo Deň otvorených dverí pre seniorov na Poradni zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - pozvánka
2. októbra 2018

Čítať ďalej...

letak ÚVZ SR: Pri preventívnych meraniach sme zachytili rizikový faktor pre srdce
28. septembra 2018

Čítať ďalej...

Leták...

logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac august
19. septembra 2018

Čítať ďalej...

logo Poradňa zdravia RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici sa zapojila do projektu Od srdca k srdcu
5. septembra 2018

Čítať ďalej...

obr 9.9.1943 - významný deň histórie verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
3. septembra 2018

Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Plán seminárov
v roku 2018
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
logo Epidemiologická
situácia
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
logo Botulizmus
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 167129 návštevník.