RUVZ Home Page
 


Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica

Informátor, spojovateľ:
tel.: 048/4367 785
e-mail: ruvzbb@vzbb.sk

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok - Piatok
7:30 - 15:00

facebook

mapa na Google.maps

Posledná aktualizácia:
13. Dec. 2018
Webmail úradu
Úvodná stránka Slovensky English


logo OZNAM pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia, záväzného stanoviska, overenie odbornej spôsobilosti a objednávateľov ostatných platených služieb - 5. júna 2018
Čítať ďalej...


Oznamovanie údajov – 2. kategória práce
V súvislosti s povinnosťou zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z.) Vás upozorňujeme, že ÚVZ SR na svojom webovom sídle informuje, že kým nie je zverejnené elektronické tlačivo a usmernenie na oznamovanie na webových sídlach regionálnych úradov verejného zdravotníctva, zamestnávatelia neoznamujú údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie inou formou.
11. decembra 2018

logo Výskyt infekčných ochorení v okresoch Banská Bystrica a Brezno za mesiac október
26. novembra 2018

Čítať ďalej...

logo V pondelok štartuje
Európsky týždeň boja proti drogám
16. novembra 2018

Čítať ďalej...

obr 14. novembra - Svetový deň diabetu.
Cukrovka je život ohrozujúce ochorenie
13. novembra 2018

Čítať ďalej...

obr III. Konzultačný deň Národných referenčných centier RÚVZ BB - program
8. novembra 2018

Čítať ďalej...

foto Tlačová beseda na tému "Je optimálny čas dať sa zaočkovať proti chrípke"
26. októbra 2018

Čítať ďalej...

logo Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k otázke ochrany osobných údajov pri hlásení odmietnutia povinného očkovania (doplnenie stanoviska zo dňa 4.10.2018)
19. októbra 2018
Čítať ďalej...

Čítať ďalšie správyDôležité informácie
opendataPortál otvorených dát
RÚVZ BB
Elektronická podateľňa
© Regionálny úrad verejného zdravotníctva 2008 - All Rights Reserved.
logo Kampaň Vyzvi srdce k pohybu
Skúšky odbornej spôsobilosti a register odborne spôsobilých osôb
logo Plán seminárov
v roku 2018
logo Očkovací
kalendár
logo Poradňa
pre očkovanie
logo Epidemiologická
situácia
Monitoring kvality pitnej vody
logo Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
logo Tvrdosť pitnej vody vo verejných vodovodoch v okresoch BB a BR
Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie
Posudzovanie rizika pri práci s chemickými faktormi
Epidemiologický informačný systém
Informačné centrum pre biologické a toxínové zbrane
logo Botulizmus
Prenájom zasadacích priestorov
Ste 181584 návštevník.