Biologické agensy vyvolávajúce ochorenie u človeka

Pomenovanie agensa Popis ochorenia Efektívna dávka Symptómy, prejavy Liečba, prevencia
Bacillus antracis
- spôsobuje antrax
Inkubačná doba:
1 až 6 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
1 až 2 dni
Extrémne vysoký podiel úmrtnosti
8000 až 50000 spór Horúčka a vyčerpanosť, často nasledovaná ľahkým zlepšením, potom náhly začiatok ťažkých dýchacích ťažkostí, šok, zápal pľúc a smrť v priebehu 2 až 3 dní Ak sa s antibiotickou liečbou začne pred objavením sa symptómov, je ochorenie liečiteľné.
Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Yersinia pestis
- spôsobuje mor
Inkubačná doba:
2 až 10 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
1 až 2 dni
Variabilný podiel úmrtnosti
100 až 500
mikro-organizmov
Malátnosť, vysoká teplota, bolestivosť lymfatických uzlín, môže sa vyskytnúť krvácavosť, obehové zlyhanie a prípadne až smrť Ak sa antibiotiká nasadia do 24 hodín od začatia príznakov, je ochorenie liečiteľné. Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Brucella suis
- spôsobuje brucelózu
Inkubačná doba:
5 až 60 dní
2% podiel úmrtnosti
100 až 1000 mikro-organizmov Chrípkové príznaky, zahŕňajúce horúčku a nachladnutie, bolesti hlavy, stratu chute, depresie, extrémnu vyčerpanosť, kĺbové bolesti, potenie a prípadne symptómy z postihnutia tráviaceho traktu Ochorenie je liečiteľné antibiotikami. Vakcína nie je k dispozícii
Francisella tularensis
- spôsobuje tularémiu
- taktiež známa ako potkania horúčka a horúčka prenášaná bodavými muchami - deer fly fever
Inkubačná doba:
1 až 10 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
1 až 3 týždne
30% podiel úmrtnosti
10 až 50 mikro-organizmov Horúčka, bolesti hlavy, malátnosť, celková nepohoda, dráždivý kašeľ, strata hmotnosti Ak sa včas začne s antibiotickou liečbou, je ochorenie liečiteľné. Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Coxiella burnetti
- spôsobuje Q-horúčku
Inkubačná doba:
2 až 14 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
2 až 14 dní
1 % podiel úmrtnosti
10 mikro- organizmov Kašeľ, bolesti, horúčka, bolesti na hrudi, zápal pľúc Ochorenie je liečiteľné antibiotikami. Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Variola vírus
- spôsobuje pravé kiahne
Inkubačná doba:
priemerne 12 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
niekoľko týždňov
35% podiel úmrtnosti u neočkovaných
10 až 100 mikro- organizmov Malátnosť, horúčka, zvracanie, ako prvé sa objavujú bolesti hlavy, nasledované ostatnými príznakmi o 2 až 3 dni. Vysoko infekčné Pri včasnom podaní vakcíny je ochorenie liečiteľné. Je k dispozícii limitovaný počet vakcín
Vírus Venezuelskej konskej encefalitídy Inkubačná doba:
1 až 5 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
1 až 2 týždne
Nízky podiel úmrtnosti
10 až 100 mikro- organizmov Náhly začiatok horúčky, silné bolesti hlavy a bolesti svalov. Nevoľnosť, zvracanie, kašeľ, bolesti krku a môže nasledovať hnačka. Neexistuje špecifická liečba. Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Vírus žltej zimnice Inkubačná doba:
3 až 6 dní
Dĺžka trvania ochorenia:
1 až 2 týždne
5% podiel úmrtnosti
1 až 10 mikro- organizmov Vysoká horúčka, bolesti hlavy, kašeľ, nevoľnosť, zvracanie, cievne komplikácie (zahrňujúce zvýšenú krvácavosť, nízky tlak) Neexistuje špecifická liečba. Vakcína vyvinutá, je k dispozícii pre občanov SR cestujúcich do endemických oblastí
Saxitoxín
- produkovaný modro-zelenými riasami, bežne prijímaný mäkkýšmi, konkrétne hrebenatkami
Čas do prejavu: minúty až hodiny
Dĺžka trvania ochorenia: smrteľné po vdýchnutí letálnej dávky
10 mikro- gramov na kilogram telesnej hmotnosti Závrate, obrna dýchacieho systému a smrť do niekoľkých minút  
Botulotoxín
- zapríčiňuje botulizmus
- produkovaný baktériami Clostridium botulinum
Čas do prejavu:
24 až 48 hodín
Dĺžka trvania ochorenia:
24 až 72 hodín
65% podiel úmrtnosti
0,001 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti Slabosť, závrate, sucho v hrdle a ústach, rozmazané videnie, progresívna svalová slabosť. Porucha neuron-transmisie vedie k obrne. Náhle zlyhanie dýchania môže viesť k smrti Ochorenie je liečiteľné antitoxínom, ak je podaný včas. Vakcína vyvinutá, v zahraničí je dostupná
Ricín
- derivovaný z ricínových zŕn
Čas do prejavu: niekoľko hodín
Dĺžka trvania ochorenia: 3 dni
Vysoký podiel úmrtnosti
3 až 5 mikro-gramov na kilogram telesnej hmotnosti Prudký nástup slabosti, horúčka, kašeľ, hromadenie tekutiny v pľúcach, dychová tieseň Antitoxín ani vakcína nie sú k dispozícii
Stafylokokový enterotoxín B (SEB)
- produkovaný Staphylococcus aureus
Čas do prejavu:
3 až 12 hodín
Dĺžka trvania ochorenia: do 4 týždňov
30 nanogramov na osobu Horúčka, nachladnutie, bolesti hlavy, nevoľnosť, kašeľ, hnačka a zvracanie Neexistuje špecifická liečba a nie je k dispozícii vakcína

Späť na odborné články